» Actueel » Nieuws 
Utrecht Lezingen: nieuw programma bekend Utrecht Lezingen: nieuw programma bekend


Seizoen 2019-2020

 

25 september

Rembrandt en zijn tijd

Het nieuw seizoen opent met de lezing van drs. Peter Thissen:
“Rembrandt en zijn tijd”. Hij laat ons in dit Rembrandtjaar genieten
van Rembrandt als barokschilder, als schilder in het Amsterdam
van de Gouden Eeuw. Maar ook als Rembrandt de rebel en vernieuwer.
Van de fijnschilder uit Leiden veranderde hij in de tekenaar en schilder
van alledaagse dingen en mensen op straat of etste hij het landschap,
de boerderijen en landweggetjes. Ook de Bijbel leverde hem een schat
van verhalen op die hij met zijn weergaloze techniek in beeld bracht.
Hij was de pionier van een nieuw soort schilderen, dat hem pas eeuwen
later wereldberoemd maakte.

Drs.Peter Thissen is kunsthistoricus en verbonden aan Museum Boijmans
van Beuningen in Rotterdam. Hij werkt als lector aan de Vrije Academie te
Amsterdam.

 

23 oktober

China

Drs Kathleen Ferrier komt met een inspirerend verhaal over China. Zij
woonde tot eind 2018 in Hong Kong en volgt de geopolitieke ontwikkelingen
en veranderingen in China op de voet. Wat betekenen die veranderingen
in China voor Azië, voor de relatie met Europa en de VS? Zij ziet een
belangrijke rol voor China in de komende decennia. Door veel gesprekken
met mensen leerde ze de Chinese samenleving van binnenuit kennen.

Drs. Kathleen Ferrier studeerde Spaanse taal- en letterkunde, Portugees
en Ontwikkelingssamenwerking, was Tweede Kamerlid van het CDA
(2002-2012) en werkte van 2013-2018 in China.

 

27 november

Advent en Kerst

Ingrid Gaasterland brengt ons in de sfeer van Advent en Kerst. Veel
kunstenaars hebben zich laten inspireren door de aankondiging,
verwachting en geboorte van Jezus. Zij gaven dit vorm in muziek,
liederen, literatuur en beeldhouwwerken op prachtige en soms
ontroerende wijze.

Ingrid Gaasterland laat ons mee kijken naar de tradities van de
adventskrans, kerststal en kerstboom. Haar lezing plaatst ze in
historisch perspectief waarbij muziek, beelden en literatuur een
prachtige aanvulling zijn.

Ingrid Gaasterland is een ervaren kunstdocent.

 

Let op: vanaf januari 2020 zijn de lezingen verplaatst van woensdag naar donderdag!23 januari 2020

Bedevaart, heiligen en wonderen

Dr. Joep van Gennip gaat op pelgrimstocht met ons door de geschiedenis
heen. Hoe komt het dat er meer aandacht is voor bedevaarten en
pelgrimsoorden in onze tijd? Wat zoeken mensen in pelgrimsoorden?
Wat zijn de motieven van ‘geseculariseerde’ pelgrims? Hij begint bij de
vroegchristelijke martelaarsgraven in Rome tot heden – met speciale
aandacht voor Nederland. Pelgrimeren is meer dan op weg zijn naar een
pelgrimsoord. Door zich actief te laten betrekken in een (vreemde) geloofs-
gemeenschap, leert de pelgrim een plaats kennen.

Dr. Joep van Gennip studeerde geschiedenis in Nijmegen en Oxford,
hij werkte als archivaris bij de Nederlandse Jezuïeten en is docent kerk-
geschiedenis aan Tilburg University.

 

27 februari

Een voltooid leven en de kunst van het sterven

Professor Frank Kortmann laat ons de verschillende kanten zien van
het thema over 'Een voltooid leven en de kunst van het sterven'. De
mens is autonomer geworden. Hij wordt geacht de architect te zijn van
zijn eigen leven. Vanuit verschillende levensbeschouwingen wordt er
anders over gedacht. Er zijn nog veel vragen waar we niet zo maar
een antwoord op hebben: wat is voltooid leven? Wat betekent de kunst
van het sterven voor de moderne mens? Is de tolerantie voor het lijden
en de ongemakken voor de ouderdom afgenomen?

Prof.dr. Frank Kortmann is emeritus hoogleraar psychiatrie. Hij was
ook voorzitter van de Commissie Ethiek van het Radboud ziekenhuis
in Nijmegen.

 

26 maart

Nederland in de 2e Wereldoorlog
en het verzet in Utrecht

Bert van der Velden vertelt ons over Nederland in de 2e Wereldoorlog
en het verzet in Utrecht. Nederland werd 5 jaar bezet door de Duitsers
van 1940 tot aan 1945. Dit jaar vieren wij dat er 75 jaar geleden een
einde kwam aan die jaren van onvrijheid en onderdrukking. Naarmate
de maatregelen van de bezetter meedogenlozer werden, nam het verzet
onder de bevolking toe. De Maliebaan in Utrecht was zowel “goed als
fout”. Een bolwerk van de NSB en de SS, maar achter de deuren van
de herenhuizen bevonden zich ook haarden van verzet tegen de Nazi’s.

Bert van der Velden is gepensioneerd onderwijzer en gespecialiseerd
in geschiedenis.


 

Praktische gegevens

Locatie:     wzc Transwijk, Hof van Transwijk 16   (plein aan de Lomanlaan, Utrecht-Zuidwest)

Tijdstip:    14.00  - 16.00 uur   (zaal open vanaf 13.30 uur)

Prijs:          toegang gratis / vrijwillige bijdrage   (richtbedrag: € 5)
 

bron: programma flyer 'Utrecht Lezingen'

terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.