» Actueel » Nieuws 
'Vergeten vragen over werk, economie' (lees- en gespreksgroep, Tuindorpkerk, nov./dec. 2016) 'Vergeten vragen over werk, economie' (lees- en gespreksgroep, Tuindorpkerk, nov./dec. 2016)
De betekenis van het ‘werk’ is in de moderne tijd even grondig veranderd als de economie zelf. Hoewel de arbeidsomgeving van onze (over)grootouders en die van ons weinig meer gemeen hebben, wordt toch het economisch denken – zoals onwillekeurig ook onze eigen opvattingen – nog steeds bepaald door die wereld die voorbij is. Dit verklaart de gebrekkigheid van het huidige economisch denken, dat weinig zinvolle bijdragen levert aan de oplossingen van de grote maatschappelijke problemen. Er wordt als nooit te voren een beroep gedaan op ons kritisch vermogen en onze creativiteit.

Hoe kunnen wij vorm geven aan zinvol werk en doorzien wat er gaande is in een economie die ons desoriënteert aan de hand van onsamenhangende en conflicterende begrippen zoals ‘flexibilisering’, zelfredzaamheid, arbeidsmarkt, verdienmodel, risicomanagement, innovatie, robotisering, disruptie, mantelzorg, uitgesteld pensioen, milieubeslag en economische groei, waarvan de invulling doorgaans wordt gerelateerd aan het begrip ‘hervorming’?
 
Zinvol werk (22 november)
Als onderdeel van de themamaand gaat het op dinsdag 22 november over de functie van de arbeid in de voortdurend veranderende economie.
Aan wie belangstelling heeft wordt aanbevolen het door Roelf Haan geschreven boek Vergeten vragen. Humanisme in economisch-theologisch perspectief (Skandalon, 2016) aan te schaffen, te verkrijgen bij de boekhandel (€ 22,95) of via de auteur (€ 20).

In aansluiting op de themamaand komt het boek op de twee donderdagen in december nader aan de orde. Op beide avonden zullen we spreken over het economisch denken en het theologisch perspectief. Calvijn zal ter sprake komen, die geheel anders was dan iedereen tegenwoordig denkt. Wat hij schreef, bijvoorbeeld over arbeid, beroepskeuze, inkomen en handel is verrassend relevant voor onze tijd.
 
Wat is economie? (1 december)
Op donderdag 1 december is het thema ‘Wat is economie?’ Ter voorbereiding kan hoofdstuk 2 worden gelezen, alsook wat Calvijn schreef over arbeid en handel (p. 91-97). 
 
Hoe verandert de economie? (8 december)
Op donderdag 8 december gaat het over de globalisering (de zgn. ‘tweede moderniteit’) waarin wij leven. Daarbij zal de betekenis worden toegelicht van de Franse socioloog en theoloog Jacques Ellul  (1912-1994); ter voorbereiding kan hoofdstuk 9 worden gelezen, alsook het slot van het boek.

Begin:  20.00 uur
Plaats:  Tuindorpkerk (Blauwe Zaal, via zij-ingang kerk, Van Riellaan/Prof. Suringarlaan 1)
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.