» AVG » AVG 
Terugblik op inspirerend Ghanabezoek Terugblik op inspirerend Ghanabezoek

Vriendschap is: oprecht openstaan voor elkaar...


En dan is het al weer voorbij, ruim twee weken
optrekken met onze Ghanese gasten. We kijken
terug op een heel geslaagd bezoek. Natuurlijk 
erg druk door het volle programma, maar alles
is heel soepel verlopen. Mede door de geweldige
hulp van de vele vrijwilligers uit bijna alle wijk-
gemeenten. Daar zijn we heel blij om en dank-
baar voor.


De delegatie bestond uit een bijzonder leuke groep van
negen mensen; heel verschillend, maar stuk voor stuk
ontzettend vriendelijk en open. En wat is er dan veel te
ontdekken in Nederland!
 

Opnieuw zien

Al onze vanzelfsprekendheden blijken opeens heel
bijzonder: koeien zonder oppas in de wei, iedereen die
fietst, zelfs peuters..., een roltrap, om 11 uur ’s avonds
nog licht?!... en zo veel meer. Wat helpt dat je eigen
wereld opnieuw te zien.

We hebben veel plezier met elkaar gehad, maar zeker
ook serieuze onderwerpen onder de loep genomen. Wat
te denken van gebruikersruimten voor verslaafden bij ‘de
Stek’. Ondenkbaar in Ghana, drugs zijn zo verwerpelijk
en strafbaar.
 

Schokkend

Best schokkend voor hen. Maar ook waardering, dat
mensen die zo aan de rand van de samenleving zijn
beland hier toch nog de helpende hand geboden wordt.

In Ghana voelt de hele familie - dat is tot verre tantes en
neven aan toe - zich verantwoordelijk om iedereen op het
juiste spoor te houden, afglijden is dan lastig.

Maar mocht je door omstandigheden toch buiten boord
terechtkomen, dan is er ook niemand meer die je opvangt.
Dakloze verslaafden worden door politie opgepakt, weg-
geborgen in instellingen zonder tijd en geld voor behandeling,
uitzichtloos, levenslang.
 

Eye-opener

Verder hebben we het gehad over het homohuwelijk, daar
waar in Ghana homoseksualiteit een groot taboe is ook in
de kerk. Een homo-echtpaar vertelde van hun twijfel en
moeite en innerlijke strijd, maar ook van hun bevrijding en
liefde. Voor sommige Ghanezen best een worsteling, al bleef
iedereen open en nieuwsgierig.

Veel vonden het heel bijzonder nu zelf homo’s ontmoet en
gesproken te hebben, dat kan in Ghana niet; een eye-opener
voor sommigen. Zo klein kan een begin zijn: even met de
ander praten als méns.
 

Oprecht, welwillend

Zulke onderwerpen bespreken kan niet van de een op de
andere dag. Daar was 25 jaar oprechte en welwillende
vriendschap aan voorafgegaan. Een jubileum dat we in het
laatste weekend feestelijk hebben gevierd. Zaterdags met
een heel goed symposium.

Vereerd dat de oprichter van de vriendschapsband,
ds. David Kpobi, zelf een van de sprekers was. Zijn heldere
kijk op de kerken en hun ontwikkeling in zowel Ghana als
Nederland gaf blijk van wijsheid, inzicht en grote betrokken-
heid en gaf tevens veel zinnige stof tot nadenken, voor
ieder persoonlijk, alsook als kerkelijke gemeente en zelfs
voor de landelijke kerk. Nederland en Ghana kunnen veel
van elkaar leren.
 

Verrijking

In de feestelijke kerkdienst op zondag hield zowel een van
onze gasten, ds. Florence Alabie Akwetey, als ds. Erna
Treurniet een meditatie over dezelfde bijbeltekst. Hierdoor
kon goed geproefd worden van de verschillen in insteek
en uitleg. Een verrijking voor wie durft openstaan voor beide
benaderingen.

Want dat is wat vriendschap is: oprecht openstaan voor elkaar;
niet elkaar steeds naar de mond praten; durven kritiek te
ontvangen én te geven, liefdevol, maar eerlijk; daar samen door
groeien, ieder op zijn eigen manier en met ruimte voor elkaar.
Wat er ook gebeurt. Zoals ds. Kpobi het zei: “Friendship is forever”
- Vriendschap is voor altijd.
 

Verademing

Wij hebben met onze broers en zussen van La Nativity
gemerkt hoe een verademing het is, als je open over vragen
en verschillen durft praten en te ontdekken dat jij, jouw visie
er ook mag zijn.

Die ervaring gunnen we iedereen. Daarvoor hoef je niet naar
Ghana. Dat kan ook gewoon thuis, in onze eigen wijkgemeenten.
Doet u mee?

                              Met hartelijke groeten van het Ghanacomité Utrechtbron: Nieuwsbrief Kerk Utrecht-West, zondagen 21 en 28 juli 2019
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.