» AVG » NIEUWS 

vr 19 januari 2018

Raad van Kerken: Oecumenelezing

Locatie: 
 Geertekerk, Geertekerkhof 23 (Binnenstad)
Tijdstip: 
 15.00  - 18.00 uur
Prijs: 
 € 10 (studenten gratis) - te voldoen bij de ingang van de kerk

Europa: Reformatie en verantwoordelijkheid


Aartsbisschop Antje Jackelén van Uppsala verzorgt
de Oecumenelezing 2018. Ze spreekt (in het Engels)
over 'the Future of Europe'. 

Zij zal tijdens de assemblee van de Europese Kerken-
conferentie in Novi Sad, later in 2018, één van de
keynote-sprekers zijn over dat thema. 

Na de lezing is er een vesper en de nieuwjaarsreceptie
sluit het geheel af.
 

Programma

14.30 uur ... Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur ... Opening door drs. Dirk Gudde, voorzitter
15.10 uur ... Bij het jaar 2018 door ds. Klaas van der Kamp, secretaris
15.15 uur ... Oecumenelezing door dr. Antje Jackelén
15.50 uur ... Eerste reactie
16.00 uur ... Gesprek met de zaal
16.40 uur ... Vesper
17.00 uur ... Nieuwjaarsreceptie
18.00 uur ... Einde

Wie wil komen wordt verzocht zich vooraf op te geven
(tot 13 januari) via rvk@raadvankerken.nl;

Bij de ingang van de zaal kan men de kosten afdragen. 

Meer informatie via www.raadvankerken.nl > oecumenelezing


Lees ook utrecht.okkn.nl > utrecht en uppsala samen verder

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.