» Actueel » Nieuws 
Meditatief: gelukkig zijn. Meditatief: gelukkig zijn.
Ds Andries Zoutendijk van de Jacobikerk schrijft in het julinummer van Kerk in de Stad de meditatie van de maand. Thema:

Gelukkig zijn op de rechte weg

Gelukkig wie de volmaakte weg gaan

En leven naar de wet van de HEER,

Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,

Hem zoeken met heel hun hart.

(Psalm 119: 1, 2) 

Psalm 119 is met afstand de langste Psalm. Er waren mensen, en misschien zijn ze er nog, die de 88 coupletten van de oude berijming uit hun hoofd konden opzeggen. Bizar? Misschien toch niet, want dit lied is opgebouwd volgens de letters van het Hebreeuwse alfabet. De bedoeling is dat je het zo beter onthoudt.

Je ziet een joodse jongen voor je, keppeltje op; met een stokje dat uitloopt in een handje wijst hij de woorden van de heilige tekst aan. Hij heeft vast ouders die doen wat Mozes zei: je zult het je kinderen inprenten, van vroeg tot laat. Want die woorden gaan over het goede leven. Gelukkig zijn wie leven naar de wet van de HEER, gelukkig wie zijn richtlijnen volgen.

Hier zijn twee thema’s aan de orde die ons vandaag zeer bezighouden. Hoe moet je leven? Wat is levenskunst? En het andere grote thema: hoe vertellen we het goede nieuws door aan onze kinderen, zodat een komende generatie verder kan leven op deze aarde. Of zou er ook verder geleefd kunnen worden los van God en zonder die richtlijnen waar de Psalm van zingt?

Nee, zeggen we in de kerk, zonder dat gaat het niet. Maar er is wel verlegenheid, want het inprenten van Gods leefregels gaat in tegen de dominante cultuur van zelfbeschikking. En de vraag die hier meteen opkomt is in hoeverre we zelf bereid zijn ons aan de richtlijnen van de HEER te houden?

De Psalm wil iets bewerken bij ons die hem zingen. Een geluksgevoel. Het is goed voor je om je te houden aan zo’n ordening van God: dat je meedoet in de gemeente als het zondag is, bijvoorbeeld. Je hoeft niet steeds jubelend uit de kerk te komen, maar je blijft in het ritme en dat is goed voor je. Of dat je je nederig opstelt en bereid bent het weer goed te maken. En dat het een goed idee is om geregeld gul te zijn want dat geeft je veel plezier. Je kunt jezelf zulke dingen inprenten door er steeds van te zingen en ze aan kinderen en jongeren te vertellen.

Een geluksgevoel, daar gaat het om in ons geloof. Het betekent trouwens niet dat je aldoor je best loopt te doen om je happy te voelen. Als oprecht mens zul je je vaker ongelukkig voelen, met de wereld en ook met jezelf – als je de psalm doorzingt kom je daar vanzelf achter. Maar dit geluksgevoel heeft te maken met God. Preciezer gezegd: met het zoeken van hem met heel je hart.

Als je psalmverzen uit je hoofd leert en je aan zijn richtlijnen houdt, dan doe je dat om Hem te vinden. God is niet meer zo voorhanden als in vroegere tijden. Soms lijkt Hij verdwenen in de verwarring en het geweld van ons mensen. Kun je in zo’n wereld nog wel met goed fatsoen gelukkig zijn?

Laten we God zoeken, dat is wat de kerk te melden heeft. Steeds als wijzelf opnieuw beginnen God te zoeken en opnieuw zijn richtlijnen gaan volgen, zullen wij een vreemd geluk ervaren. Niet goed te verklaren, maar o zo reëel. Domweg gelukkig op de rechte weg die Hij ons aanwijst.

Wij leven om elkaar en onze kinderen in dit geluk op te voeden, tot heil van velen.

FOTO * Joodse jongen bestudeert de Torah, met aanwijsstokje, een zogeheten 'yad' (foto Templese.com).

 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.