» AVG » AVG 
Mantel van Sint Maarten gewonnen door Kinder - en jongerenrechtswinkel Utrecht Mantel van Sint Maarten gewonnen door Kinder - en jongerenrechtswinkel Utrecht
Mantelprijs voor Kinder- en jongerenrechtswinkel
De Kinder- en jongerenrechtswinkel Utrecht heeft de stimuleringsprijs Mantel van Sint Maarten gewonnen. De jury bewondert het dat deskundige vrijwilligers - naast hun gewone werk – zich inspannen om juridische vragen van kinderen en jongeren te beantwoorden. Tijdens de bijeenkomst op Sint Maarten (11 november) in de Domkerk hield ds. Ineke Bakker, directeur van Stek – stichting voor stad en kerk – in Den Haag, een voordracht over de ‘kerk en maatschappelijke betrokkenheid’.
 
Winnaar
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel (www.kjrw.nl) is de enige rechtswinkel in Utrecht die specifiek gericht is op het helpen van kinderen en jongeren tot 21 jaar. Vrijwillige rechtenstudenten en anderen beantwoorden vragen die te maken hebben met jeugdrecht. Ze bezoeken ook scholen.
 
Vragen
De medewerkers geven informatie en advies over echtscheidingen en omgangsregelingen, problemen op school of op het werk of betrokkenheid bij strafrechtzaken. De rechtswinkel kan ook bemiddelen bij een rechter om het verhaal van kinderen te kunnen aanhoren in situaties waarin dat niet gebruikelijk is. Een andere activiteit is het spreekuur dat wordt gehouden in jeugdgevangenis Eikenstein in Zeist. “Wij willen kinderen een stem geven in de wereld van grote mensen”, zo besloot Denise Jansen haar presentatie over de rechtswinkel.
 
Voorbeeld
Ds. Harry Pals (EUG en lid van de algemene kerkenraad) reikte namens de jury de oorkonde uit. Hij vertelde dat de jury getroffen was door het feit dat zoveel vrijwilligers, waaronder veel rechtenstudenten, hun vrije tijd geven voor dit werk. De rechtswinkel helpt niet alleen individueel, maar kaart ook collectieve problemen aan. “Daarmee is het een mooi voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid”, aldus Pals. Meer informatie is te vinden via www.kjrw.nl
 
Andere genomineerden
Ook de twee niet-winnende genomineerden mochten zich presenteren: Woongemeenschap Overvecht en buurthuis Burezina. Namens de woongemeenschap vertelde Frank Mulder dat hij een paar jaar geleden met zijn vrouw in Overvecht was komen wonen. Ze vonden een leegstaand pand en richtten vier appartementen in. Nu vormen ze een geloofsgemeenschap die zich voor daklozen, mensen die leven in armoede en voor de buren in de wijk. Er zijn logeerkamers, er is huiswerkhulp en er is een huiskamer waar mensen uit de buurt elkaar ontmoeten. “Het is een wijk met veel problemen, maar wij proberen vanuit ons geloof bij deze mensen te zijn.” Een ander initiatief van de woongemeenschap is de ‘Weggeefwinkel’ in Overvecht, waar mensen voor niks terecht kunnen voor (klein) huisraad.
Mark Eikema vertelde hoe hij vorig jaar is begonnen met buurthuis Burezina. Dit is een plek voor ontmoeting in Overvecht in een gebouw dat wordt gedeeld met de Voedselbank. Buurtbewoners kunnen er zelf activiteiten voor de buurt organiseren.
 
Kerk en betrokkenheid
Kerken hebben een lange traditie in het omzien naar mensen, vertelde Ineke Bakker, directeur van de Stichting voor Stad en Kerk (STEK) in Den Haag in haar toespraak. De overheid heeft veel zorgen overgenomen, maar nog steeds vallen er mensen tussen wal en schip. “Kerken leveren veel vrijwilligers die maatschappelijk betrokken zijn. STEK in Den Haag werkt met 850 vrijwilligers!”
 
Vier voorwaarden
“Toch hoeven kerken niet alle maatschappelijke problemen op te lossen”, stelde Bakker. Zij noemde vier voorwaarden voor kerken om maatschappelijk actief te worden. “Sluit allereerst aan bij noden die we als christelijke kerk al heel lang bestrijden.  Daar voelen we ons bij thuis, en we zijn er vaak ook goed in. Denk aan armoedebestrijding, aandacht voor mensen in de knel en de zorg voor de schepping. Jezus en ook Sint Maarten hebben het ons voorgedaan. Het past bij onze traditie.”
Ten tweede: Kom als kerk niet alleen met mooie woorden aanzetten, maar zet je concreet in voor de oplossing van het probleem.  “In Den Haag biedt STEK hulp aan meer dan 1000 personen die nergens meer terecht kunnen, omdat ze bijvoorbeeld geen geldige identiteitspapieren hebben. Als deze mensen ziek zijn, moeten ze € 5,- per medicijn betalen. STEK vergoedt alleen al aan dit soort kosten € 6000,-  per jaar. Eigenlijk is dat heel vreemd: de kerk subsidieert hier de overheid. Dat zou anders moeten.”
Als derde voorwaarde noemde Bakker: zorg dat je als kerk goed op de hoogte bent met wet- en regelgeving. “Dat stelt je in staat om effectief problemen aan te kaarten bij de burgerlijke overheid of de politiek. Sommige vrijwilligers zijn juridisch heel deskundig, maak er gebruik van.” En tenslotte drong zij aan: “Zoek altijd samenwerking met andere organisaties in de stad die voor mensen in de knel iets betekenen. Je kunt dan de taken beter verdelen. In Den Haag werken nu momenteel 45 organisaties samen.”
 
Praten
Betrokkenheid is er nooit automatisch, erkende Bakker. “Overal, ook in de kerk komen hebzucht en uitsluiting voor. We zien het in het vluchtelingendebat. Hoe dun is het laagje beschaving in de samenleving en hoe makkelijk breekt de barbarij uit? Laten we als kerk altijd koesteren dat we in dit land problemen oplossen door met elkaar te praten.”
Dat geldt volgens Bakker ook voor het contact met de overheden. “Soms is de gemeente blij met wat we doen. Zo vangen we in Den Haag momenteel vijf gezinnen op, waarvan de kinderen een verblijfsvergunning hebben, maar de moeders het land uit moeten omdat ze geen papieren hebben. De kerk helpt ze, de burgerlijke gemeente is blij. Soms pakt het anders uit. Als je de politiek te kritisch aanspreekt, kan de kerk als lastig worden ervaren. Dat moet je dan ook maar voor lief nemen. Het alternatief is een jaarlijks overleg met de overheid zonder dat er iets verandert. Dan wordt het een rituele dans waar niemand iets mee opschiet.”
 
Meer over de prijs
De Mantel van Sint Maarten is een aanmoedigingsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt namens de Protestantse Diaconie Utrecht en het Citypastoraat Domkerk. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,- en een oorkonde. Door middel van deze prijs vraagt de kerk aandacht voor allerlei prachtige initiatieven die steun geven aan mensen in onze stad die in de knel zijn gekomen.
 
Frans Rozemond,
bstuurssecretaris van DMO
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.