» Actueel » NIEUWS 

do 26 maart 2015

Lezing ‘Samen leven’ door Bart van Heerikhuizen

Locatie: 
 Nicolaikerk
Tijdstip: 
 20.00 uur

Op donderdagavond 26 maart wordt in de Nicolai de derde lezing rond het jaarthema 'Samen leven' georganiseerd. Tijdens deze laatste en bijzonder interessante avond spreekt dr. Bart van Heerikhuizen in de Nicolaikerk over sociale desintegratie en sociale reïntegratie. Van Heerikhuizen is tot zijn pensioen in 2013 veertig jaar lang als hoofddocent sociologie verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam en heeft daar als begeesterd spreker decennia lang de studenten aan hun banken gekluisterd.

Tijdens de avond gaat hij in op het actuele en veelbesproken thema van het uiteenvallen van traditionele samenlevingsverbanden en wat daarvoor in de plaats komt. Hij stelt hierin onder andere dat de zorg over het vermeende uiteenvallen van de moderne industriële samenleving is even oud als die moderne samenleving zelf. Reeds in de negentiende eeuw schreven de beoefenaars van de toen nog nieuwe sociale wetenschappen veelvuldig over het gevaar van sociale desintegratie en fragmentatie. Ook gaat hij in op het idee dat men tegenwoordig lichtere varianten van groepsvorming kan waarnemen, die wellicht zullen leiden tot nieuwe vormen van sociale cohesie. 

terug
 


Nieuws

In verband met het corona-virus zijn alle kerkdiensten afgelast.