» Actueel » Nieuws 
Kruisweg in de Utrechtse binnenstad Kruisweg in de Utrechtse binnenstad
In onze noordelijke streken is sinds de Reformatie de kruisweg als instrument voor meditatie buiten een kerkgebouw niet gebruikelijk. Wel heeft de kruisweg in de katholieke parochiekerken op de middag van Goede Vrijdag een belangrijke plaats gehouden.
Dit jaar wordt op Goede vrijdag de kruisweg, in de binnenstad van Utrecht, ook buiten gelopen. In het kader van het heilige Jaar van Barmhartigheid  dat paus Franciscus heeft uitgeroepen hebben de parochies in Utrecht een kruisweg  uitgezet met specifieke aandacht voor plaatsen waar in de huidige tijd aan mensen barmhartigheid wordt bewezen. In de lijn van de traditie van de zeven christelijke werken van barmhartigheid worden zeven instellingen bezocht waar het welzijn van mensen centraal staat. Op het programma staan, onder voorbehoud, eeuwenoude plaatsen, zoals het Willem Arntzhuis, naast initiatieven uit de laatste decennia.
Naast de  presentatie van de instellingen klinken onderweg Bijbelteksten en gebeden die betrekking hebben op elk van de zeven werken van barmhartigheid, in verbinding met woorden van Jezus Christus over hetzelfde thema.
Deze kruisweg in de binnenstad begint op Goede Vrijdag, 25 maart, om 16 uur in de Catharijnekerk, in de Lange Nieuwstraat. De rondgang wordt afgesloten in de Domkerk met een gebed en een maaltijd  van het voedsel (brood)  dat de deelnemers meebrengen. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

In verband met de bestelling van koffie en thee in de Domkerk is aanmelding gewenst (voor 20 maart) bij het centraal secretariaat van de Ludgerusparochie (tel. 030 - 244 13 19 of secretariaat@sintludgerus.nl). 
 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.