» AVG » NIEUWS 

wo 25 januari 2017

Johannescentrum: Leerhuisavond

Locatie: 
 Moezeldreef 400 (Overvecht)
Tijdstip: 
 20.15 uur  - 22.15 uur
Prijs: 
 € 10 (kortingen bij deelname aan twee of meerdere avonden)

Christelijke spiritualiteit als weg tot menswording

Of en in hoeverre God bestaat is en blijft een open vraag, maar Hij is wel aanwezig in wat wij zeggen en doen. De christelijke traditie probeert zijn aanwezigheid tastbaar te maken in verschillende vormen, zoals de heilige schrift, heilige mensen, iconen en sacramenten zonder Hem daarin op te sluiten. 

Dr. Willem Marie Speelman vraagt zich met ons af hoe wij ons tot die God kunnen verhouden. Hij is universitair docent aan de Tilburg School of Catholic Theology en directeur van het Franciscaans Studiecentrum.

Dit is de tweede van twee avonden
in de reeks maandelijkse leerhuisavonden ´Zo zou het kunnen´

Algemene informatie

De leerhuisavonden hebben het karakter van een hoorcollege. Halverwege de avond is er een pauze. 

Meer informatie op wp.johannescentrum.nl/leerhuis

Inlichtingen en opgave bij:
Marian van der Hulst-Caspers
E: m.vanderhulst-caspers@planet.nl
Kees Wijnen
T: 030-2624278 
E: wijnenkees@gmail.com

Als u aan ons leerhuis wilt deelnemen, wilt u zich dan in alle gevallen – ook als u het cursusgeld tegelijkertijd overmaakt – ons per email of telefonisch een berichtje sturen?

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.