» Actueel » Nieuws 
Jeugdwerk in de Jacobikerk Jeugdwerk in de Jacobikerk
In deel 5 van de serie over het jeugd- en jongerenwerk in de protestantse wijkgemeenten van de stad, schrijven Hanke Jongebreur, Dorienke Pleizier en Hester van de Kaa over het in de Jacobikerk. In eerdere afleveringen kwamen achtereenvolgens de Marcus-Wilhelminakerk, Nieuwe Kerk, de Domkerk en de Tuindorpkerk aan de beurt.

“Het begon eigenlijk met de recessie”, schrijven de drie jeugdwerksters van de Jacobikerk. “Trokken jonge gezinnen tot zo’n acht jaar geleden de stad uit voordat hun oudste kind 4 jaar werd, toen de huizenmarkt instortte en wonen in de stad ‘in’ was bleven ze. In de stad en in de kerk. Tien jaar geleden zat er een handvol kinderen in de Jacobikerk, nu vult alleen de kindernevendienst al zo´n vier banken. En dat vraagt wat van het jeugdwerk in de Jacobi.”

Jeugdraad

Nieuw in de Jacobikerk is de Jeugdraad, opgezet door ouderling Jeugd en Gezin Martine Klasens. De jeugdraad is een afspiegeling van alle categorieën jeugd die de Jacobigemeente nu heeft. De raad heeft na zijn oprichting allereerst alle activiteiten op een rij gezet. Daaruit volgden twee conclusies. Allereerst dat er een ‘gat’ is in het jeugdwerk voor de jongeren in groep 8; te groot voor de kindernevendienst en aan catechisatie kunnen ze pas deelnemen vanaf de brugklas. Daarnaast verdient de jeugd tot en met 18 jaar sowieso aandacht. Het is de kleinste ´groep´ in de Jacobi, maar deze heeft nooit aandacht gehad en verdient dat nu als eerste.

De Jeugdraad is geïnspireerd door een beleidsstuk van de Jeruzalemkerk dat een aantal jaar geleden door haar jeugdwerker werd opgesteld. Het stuk is gebaseerd op wat kinderen vanuit sociaalwetenschappelijk oogpunt nodig hebben om bij een gemeente te willen horen. Wát dat precies betekent voor het jeugdwerk en hoe de Jacobi dat gaat invullen, moet de komende tijd duidelijk worden. Verwacht wordt dat niet de hoeveelheid activiteiten verandert, maar dat nieuw beleid wel gevolgen heeft voor de vorm en inhoud van bestaande activiteiten.

Nog voor de zomervakantie wil de Jeugdraad een enquête afnemen onder alle ouders van de Jacobi en hun kinderen vanaf groep 5 en ouder om hun ervaringen, verwachtingen en behoeften rond het jeugdwerk in de kerk in beeld te krijgen.

De kindernevendienst

Tot een paar jaar geleden had de Jacobikerk één kindernevendienstgroep. Maar met de komst van meer kinderen werd duidelijk dat het niveau aan kennis en de behoefte van de verschillende leeftijdscategorieën dusdanig verschilt, dat de kinderen in drie groepen werden opgesplitst. Nu zijn er drie groepen: de kleuters, kinderen uit de basisschoolgroepen 3&4 en 5 tot en met 7.

Na de zomer van 2016 is er naar verwachting voldoende ‘massa’ om vier groepen te vullen: de kleuters, groep 3 en 4, 5 en 6 en 7 en 8 bestaan dan elke zondag uit zo’n 20 tot 25 kinderen.

De kindernevendienst van de Jacobikerk gebruikt de methode Vertel het maar. Een veelgebruikte methode in PKN-kerken. Twee jaar geleden vergeleek het kindernevendienstwerk verschillende methodes met elkaar en kwam Vertel het maar als beste uit de bus. Er wordt onderscheid gemaakt naar drie verschillende niveaus en Vertel het maar volgt het jaarlijkse leesrooster. Nadeel is dat de predikanten van de Jacobikerk dat rooster niet aanhouden in de reguliere diensten en de kinderen dus met een ander onderwerp bezig zijn dan hun ouders.

De kindernevendienst heeft verschillende doelen voor de verschillende groepen. Bij de jongste groep is dat het verkennen en onthouden van het Bijbelverhaal. De kinderen van de middelste groep buigen zich ook over de betekenis van een verhaal en de oudste kinderen maken de vertaalslag naar hun eigen leven: wat betekent dit Bijbelverhaal voor mij? Doel is ook dat de kinderen elkaar leren kennen, want ze zitten op verschillende scholen, verspreid over de stad. Heel verbindend werken het kinderkerstfeest en het kindernevendienstuitje, aan het einde van het seizoen.

Mooi meegenomen: de kindernevendienst is de zes zondagen voor Kerst bijna voltallig aanwezig. Dan wordt er namelijk geoefend voor het kinderkerstfeest. Ouders krijgen vooraf een informatiebriefje: is je kind er de komende zes weken wel?

Crèchewerk

Door de explosie aan kinderen groeide de crèche van de Jacobi de afgelopen jaren uit naar drie groepen. Elke zondag zijn er acht leid(st)ers: drie bij de baby’s, vier bij de peuters en één bij de 3+-groep. De jongste twee groepen zijn echt ‘oppasgroepen’: de kinderen spelen en krijgen wat te eten en drinken. De laatste groep is een opstapje naar de kindernevendienst: zo’n 10 bijna-kleuters zingen samen, lezen een Bijbelverhaal en knutselen wat.

 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.