» Wie zijn wij » Beleidsstukken 
Jaarrekeningen 2017 Jaarrekeningen 2017
Beide jaarrekeningen - van het College van Kerkrentmeesters
en van de Diaconie - zijn op 27 augustus 2018 in 2e lezing
vastgesteld door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Utrecht. 
 
terug
 
Nieuws

I.v.m. het corona virus zijn kerkdiensten afgelast. 

De Paasjubel, die zou plaatsvinden op zondag 12 april, is ook afgelast. 

Check de website van de wijkgemeente voor actuele informatie.