» Kerken 

Marcus-Nicolaïkerk

www.nicolaikerk.nl

 

Nicolaaskerkhof 9

3512 XC Utrecht

030 - 231 57 34
 

 

Nicolaïkerk op de kaart

 

 

 

 Contact 

Predikant  ds. H. Koops, T 06 - 10 79 59 55, M predikant@marcuskerk.nl
ds. D. Neven, T 030 - 254 66 56, M predikant@nicolaikerk.nl
Scriba  mw. J. Zweistra-Immink, M scriba@nicolaikerk.nl
Koster  mw. J. Provily, T 06 - 11 31 04 74, M koster@nicolaikerk.nl
Beheerder M verhuur@nicolaikerk.nl


N.B. Sinds 14 januari 2018 vormt de  gemeente van
de Nicolaïkerk een nieuwe gemeente samen met de
Marcusgemeente. 


Een nieuwe gemeente vraagt om een nieuwe huisstijl en
een nieuwe website. Voorlopig blijft de website van de
Nicolaïkerk nog in de lucht.

De laatste dienst in de Marcuskerk vond plaats op zondag
7 januari 2018. De eerste gezamenlijke viering in de Nicolaïkerk
vond plaats de volgende zondag (14 januari 2018).

terug