» Kerken » NIEUWS 

vr 16 maart 2018

Geertekerk: Vrijzinnige Lezing

Locatie: 
 Geertekerkhof 23 (Binnenstad)
Tijdstip: 
 20.00 uur (kerk open vanaf 19.30 uur)
Prijs: 
 € 10 per persoon (€ 5 voor studenten, minima en leden v.d. Geertekerk)

2e Vrijzinnige Lezing

Opnieuw beginnen...


Theoloog Frits de Lange verzorgt de tweede Vrijzinnige Lezing
met als titel: 'Opnieuw beginnen. Radicale theologie tussen
vrijzinnigheid en orthodoxie'.

De Lange wil in het spoor van Bonhoeffer verkennen of een
radicaal nieuw begin mogelijk is voor de christelijke theologie,
in de overtuiging dat het daarin blijft draaien om Jezus van
Nazareth, maar dat we verraad aan hem plegen als we
opnieuw een religie van hem maken.
 

Over de spreker

Frits de Lange (1955) is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse
Theologische Universiteit (PThU) in Groningen en Buitengewoon
Hoogleraar Systematische Theologie en Ecclesiologie aan de
Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit van Stellenbosch
(Zuid-Afrika).

Onlangs verscheen van zijn hand het boek 'Heilige onrust',
dat in de christelijke wereld voor de nodige ophef zorgde.
 

Vernieuwende theologie

De Vrijzinnige Lezing wil vernieuwende theologie onder de 
aandacht brengen bij het grote publiek en daarmee stem
geven aan (post)moderne vrijzinnigheid en bijdragen aan
hedendaags geloven. Dat doet zij door jaarlijks het woord
te geven aan een vooraanstaande theoloog.

In 2017 vond de eerste editie plaats met de gerenommeerde,
Amerikaanse theologe Catherine Keller.

Opgave via de website www.devrijzinnigelezing.nl
 
bron: woord&weg, maart 2018

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.