» Actueel » Nieuws 
Gebedsweek voor de Eenheid Gebedsweek voor de Eenheid

in Utrecht-West, -Zuidwest, -Oost en -Noord


De Gebedsweek voor de Eenheid is een jaarlijks terugkerende
week, waarin christenen wereldwijd samen bidden voor eenheid.

In Utrecht zijn er vieringen en gebedsbijeenkomsten in Utrecht-West,
-Zuidwest, -Oost en -Noord:
- op zondag 21 januari in de Antoniuskerk,
begin om 10.00 uur;
- op zondag 21 januari in de Rafaëlkerk (stadsbrede viering),
begin om 19.00 uur;
- op woensdag 24 januari in het Huis van Vrede,
begin om 19.00 uur;
- op donderdag 25 januari in de Holy Trinity Anglican Church,
begin om 20.00 uur;
- op vrjidag 26 januari in het Gebedshuis Zuilen,
begin om 20.00 uur.

Bijzondere aandacht is er deze dienst voor de overzeese gebieden
van ons koninkrijk - het materiaal voor deze dienst werd door
christenen uit het Caribisch gebied aangeleverd. Met als thema 
'Recht door zee', hebben zij de bevrijding van het volk Israël uit
de slavernij centraal gesteld.

De Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen
gaat terug op een initiatief in 1908 om christenen van
verschillende kerken een week lang te laten bidden voor
de eenheid.
 

Oecumenisch

De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door
een andere groep in een ander land voorbereid onder
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wereldraad 
van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering
van de Eenheid.

In Nederland bereiden MissieNederland en de Raad van
Kerken de gebedsweek voor. Deze wordt elk jaar gehouden
in de derde volle kalenderweek van januari, van zondag
tot en met zondag. De Nederlandse data wijken af van 
de internationale data.
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.