» AVG » AVG 
Figuranten gezocht voor ontruimingsoefening Domkerk Figuranten gezocht voor ontruimingsoefening Domkerk
Op dinsdag 4 juli wordt in de Domkerk een ontruimingsactie
nagebootst. Kosters en hulpkosters uit alle wijkgemeenten
leren deze dag onder professionele begeleiding wat ze
moeten doen bij een calamiteit.

Voor deze actie worden helpers gezocht die figurant willen spelen.
Nagespeeld wordt een noodsituatie die zich kan voordoen tijdens
de dagelijkse openstelling van de Domkerk. Door de medewerking
van figuranten wordt de oefening zo echt mogelijk.

De oefening duurt van 16.30 tot 19.00 uur. Voor koffie en een
broodje wordt gezorgd. Na afloop van de 'ontruiming' wordt er
direct geëvalueerd. Ook bij deze evaluatie zijn de figuranten welkom.

Aanmelden kan bij Karin Oosterbruggen,
E: bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl
 
bron: Kerk in de Stad,
maandblad van de Protestantse Gemeente Utrecht,
juni 2016
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.