» AVG » AVG 
Een kind hoort erbij in de kerk! Een kind hoort erbij in de kerk!
De protestantse wijkgemeente Zuilen is in het julinummer van Kerk in de Stad de zesde in de reeks over het jeugdwerk binnen de Protestantse Gemeente Utrecht. Het jeugdwerk in Zuilen vindt plaats op en rond beide vierplekken: de Oranjekapel en de Bethelkerk. Op beide locaties zetten veel vrijwilligers zich in voor het mogelijk maken van de kinder- en tienernevendienst.  Tot nu toe kwamen aan bod in deze serie: de Marcus-Wilhelminakerk, Nieuwe Kerk, Citypastoraat Domkerk, de Tuindorpkerk en de Jacobikerk.

Wijkcorrespondent Annemieke Schuur interviewt Els Spierings, die meer dan een halve eeuw het jeugdwerk nin de kerk leiidde. Nu zet zij er een punt achter, Uitspraak van Els, kop boven het artikel: “Een kind hoort erbij in de kerk!”

Els Spierings was 16 jaar, toen ze met vriendinnetjes naar de zondagsschool in Pijlsweerd ging. Er kwamen wekelijks zo’n honderd kinderen. “Kom je helpen?”, vroegen ze aan Els. Bijna zestig jaar later zet ze een punt achter het jeugdwerk voor de kerk. Ze vertelt er enthousiast over.

‘Destijds was de zondagsschool in het wijkgebouw in de Acaciastraat. Het was in feite evangelisatie vanuit de stadszending: de kinderen kwamen naar de zondagsschool, de ouders bleven thuis…’

Els noemt het een strak regime: als zondagsschoolleiding werd je iedere week bijgeschoold. Mevrouw Peij (een fenomeen in die tijd) nam deze taak zeer serieus. Zo moest Els alle verhalen uit het hoofd vertellen! Voor de vieringen rondom de kerkelijke feestdagen werden generale repetities gehouden.

Als basis werd het materiaal van de Nederlandsche Zondagsschoolvereeniging werd gebruikt. Els laat het liedbundeltje zien, zonder muzieknotatie- ook die melodieën moest ze allemaal kennen. Wandel maar stillekens, Weet gij hoeveel heldre sterren aan de blauwe hemel staan? Als g’in nood gezeten….
Els laat een mooi aanwezigheidsschriftje zien. Ze vertelt dat ze begon met een kringgesprek, er werd gezongen, ze vertelde een bijbelverhaal (en dan was het doodstil!), en er werd gebeden.

“Geleidelijk verschoven de activiteiten van alleen gericht op de zondagsschool naar meer gemeentebinding”, aldus Els Spierings. De familie Blikkendaal (ds Blikkendaal was destijds predikant in de Oranjekerk) had een vakantiewoning in Limburg, en nodigde daar ieder jaar (!)  de jonge gezinnen van de Oranjekerk uit. Eind jaren zestig ging het wijkgebouw in Pijlsweerd dicht, en richtte het jeugdwerk zich meer op kinderen van kerkgangers.

FOTO: * Els Spierings (foto Johanne Boot)

 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.