» Actueel » NIEUWS 

di 30 mei 2017

Diaconie: 'Ouderen, wat houdt ze bezig?' (conferentie)

Locatie: 
 Johannescentrum, Moezeldreef 400 (Overvecht)
Tijdstip: 
 10.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur)  - 15.00 uur
Prijs: 
 € 50 voor beroepskrachten / € 10 voor vrijwilligers (zie ook hierbeneden)

Conferentie over hulp voor ouderen
bij zingevings- en levensvragen

Ouderen wonen tegenwoordig langer zelfstandig, indien nodig met hulp, zorg en ondersteuning. Gemeenten zijn verantwoordelijk om, samen met uitvoerende instanties, invulling te geven aan het beleid dat daarin voorziet.

Doorgaans beperkt zich dat tot vooral praktische zorg en ondersteuning, terwijl juist bij ouderen meer behoefte kan ontstaan aan een diepgaand gesprek, tijd en aandacht voor hun levensvragen of hun zoektocht naar de zin van het leven.

Beleid en praktijk

Voor sommigen bieden kerk, arts of goede vrienden hiervoor voldoende gelegenheid. Maar er zijn ook mensen voor wie die drempel te hoog is of een gepasseerd station. Hoe komen wij ouderen in Utrecht hier in tegemoet, zeker degenen zonder levensbeschouwelijke achtergrond? Welk beleid hanteert de overheid en wat betekent dat in de praktijk? Hoe kunnen we met deze vragen omgaan?

Over dit soort zaken willen wij het graag hebben met iedereen die met dit vraagstuk te maken heeft, zoals beleidsmakers, professionals en vrijwilligers in zorg- en welzijnswerk in de wijken en raadsleden.

Ochtendprogramma:
Bijdragen van
Suzette van IJssel (Zin in Utrecht)
- Etje Verhagen (Vereniging van Geestelijk Verzorgers)
- Rinske Boomstra (Kenniscentrum Vilans)
- en ruimte voor vragen en discussie

Middagprogramma:
Informatie over het aanbod in de stad en relevante literatuur,
twee workshopsrondes en netwerken


Belangstelling?

Details over deze dag volgen nog, maar wilt u zeker zijn van
een plaats, vraag dan bij COSBO een aanmeldingsformulier aan:
a.sjoerdsma@cosbo-stad-utrecht.nl.

Als bijdrage in de kosten vragen wij € 50 voor beroepskrachten en € 10 voor vrijwilligers (vooraf te betalen). Levert dit een probleem op, laat ons dat dan weten bij aanmelding.


Over de organisatoren

COSBO-Stad-Utrecht behartigt de belangen van alle ouderen in Utrecht (ca. 33.000). Het samenwerkingsverband COSBO (Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen) bestaat al ruim 40 jaar. Ontstaan uit de samenwerking van drie ouderenbonden, werd COSBO-Stad-Utrecht opgericht in 1979. Meer informatie op cosbo-stad-utrecht.nl

De Protestantse Diaconie Utrecht is namens de wijkdiaconieën
van tien wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Utrecht
verantwoordelijk voor stedelijke diaconale werk in de stad. Dat
bestaat uit eigen projecten op het gebied van ouderenzorg,
jeugddiaconaat, inloophuizen, buurtpastoraat, vluchtelingenwerk,
en uit het financieel of personeel ondersteunen van diaconaal
werk door anderen in de stad. Meer informatie op www.pgu.nu/diaconie

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.