» AVG » AVG 
Utrecht bekent kleur Utrecht bekent kleur
De Protestantse Gemeente Utrecht heeft haar leden uitgenodigd om deel te nemen aan de vreedzame demonstratie ‘Utrecht bekent kleur’ op zaterdag 7 november. Zij sluit daarmee aan bij een bredere coalitie die vluchtelingen in Utrecht een warm onthaal wil bieden. ‘Utrecht bekent kleur’ wil het gure klimaat dat soms rondom vluchtelingen ontstaat helpen doorbreken.
 
Evangelie
Het initiatief is een reactie op de anti-islamitische beweging Pegida die een dag later een demonstratie tegen vluchtelingen in de stad heeft gepland. “Als kerken zijn we vanuit het Evangelie ervan overtuigd dat dit niet de weg is”, schrijft de algemene kerkenraad in een brief aan de tien wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Utrecht. Het kerkbestuur vindt meedoen aan een tegengeluid belangrijk. “Als grote kerkelijke gemeenschap in onze stad sluiten wij daarmee aan bij een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die hun sympathie en medewerking hebben toegezegd.”
 
Waardig welkom
Volgens de kerkenraad heeft de stad Utrecht haar eigen verantwoordelijkheid bij de opvang van de 500 vluchtelingen, eerst in het Beatrixgebouw en binnenkort in een locatie op het Kanaleneiland. “Als kerken dragen we ons steentje bij om deze nieuwe stadgenoten een waardig welkom te geven.”, aldus kerkenraadsvoorzitter René van Bemmel in de brief.
“De Protestantse Diaconie heeft samen de wijkgemeente in West het gebouw De Wijkplaats (Lombok) opengesteld voor vluchtelingen, die daar twee dagen per week terecht kunnen voor advies, ontmoeting en afleiding. Ook andere wijkkerken nemen initiatieven om te helpen. In vrijwel elke kerkdienst bidden we voor onze medemensen die uit eigen land zijn gevlucht voor oorlog en geweld.”
 
De demonstratie op zaterdag 7 november begint om 13.00 uur in het Hogelandsepark.
 
Algemene coalitieoproep ‘Utrecht bekent kleur’
 
Utrecht bekent kleur!
Vluchtelingen zijn welkom!
Er is genoeg voor iedereen mits eerlijker verdeeld!

Door heel Nederland hebben de afgelopen weken duizenden mensen geholpen met het inzamelen van spullen of hebben zich opgegeven als vrijwilliger om vluchtelingen bij te staan. Deze steun voor mensen die vluchten voor  oorlog, armoede en onderdrukking is hartverwarmend!

Tegelijkertijd zagen we hoe een opvangcentrum in Woerden werd bestormd door gemaskerde mannen, worden er mensen bedreigd die opkomen voor vluchtelingen en lopen er neonazi’s raadsvergaderingen langs om het publiek op te stoken tegen opvangcentra. We zien dat  vluchtelingen worden gebruikt als zondebokken en worden uitgespeeld tegen mensen in onze
samenleving die het toch al niet breed hebben.

Wij vinden het gure klimaat dat hierdoor geschapen is jammer en onnodig.
We kunnen recht doen aan allen.
Daarom willen we ons op straat laten horen: vluchtelingen welkom!

Utrecht bekent kleur!
Vluchtelingen zijn welkom!
Er is genoeg voor iedereen!
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.