» AVG » AVG 
Uitreiking Mantel van Sint Maarten op 11 november Uitreiking Mantel van Sint Maarten op 11 november
Ineke Bakker spreker bij aanbieding Mantel van Sint Maarten. 

Op woensdagmiddag 11 november wordt in de Domkerk de stimuleringsprijs De Mantel van Sint Maarten uitgereikt. Tijdens deze bijeenkomst zal  drs. Ineke Bakker, directeur van de Stichting voor Stad en Kerk (STEK) in Den Haag en oud-secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, spreken over het thema  ‘Kerk en maatschappelijke betrokkenheid’. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.
 
Solidariteit
De Mantel van Sint Maarten is een aanmoedigingsprijs van het Citypastoraat Domkerk en het Diaconaal Missionair Orgaan van de Protestantse Gemeente Utrecht, dat het diaconale werk namens de tien wijkgemeenten uitvoert.  De prijs is bestemd voor opvallende projecten in de stad die solidariteit in praktijk brengen. De winnaar ontvangt een geldbedrag van
€ 1.000,- en een oorkonde.
 
Uitreiking
Door middel van deze prijs vraagt de kerk aandacht voor allerlei prachtige initiatieven die ieder op hun eigen wijze steun geven aan mensen in onze stad die in de knel zijn gekomen. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt in de Domkerk op of rond Sint Maarten. Dit jaar is de uitreiking op woensdag 11 november 2015 in de Domkerk.
 
Maatschappelijke betrokkenheid
Tijdens de bijeenkomst mogen drie door de jury genomineerde projecten (nog niet bekend) zichzelf presenteren en wordt de prijs uitgereikt aan het winnende initiatief. Drs. Ineke Bakker houdt een voordracht over het thema  ‘Kerk en maatschappelijke betrokkenheid’. Voordat zij directeur werd van de Stichting voor Stad en Kerk in Den Haag, was zij tien jaar werkzaam  voor Kerk in Actie in Latijns-Amerika, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland en directeur van Oikos.

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag  11 november  van 16.30 – 17.30 uur in de Domkerk. Iedereen is welkom. Na afloop is er een drankje voor de aanwezigen.
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.