» AVG » AVG 
Derde avond over 'Vragen omtrent levenseinde' Derde avond over 'Vragen omtrent levenseinde'
Wat kan helpen rondom het levenseinde? Deze vraag staat centraal op de derde avond in de serie “Vragen rond de laatste levensfase”, op 28 oktober in de Tuindorpkerk.

Die avond, vanaf 20.00 uur, houden de pastores van de Tuindorpkerk en de Martinusparochie, locatie Pauluskerk, opnieuw een avond over “Vragen rond de laatste levensfase”. Het is de derde en laatste avond in een serie over dit thema. Op deze avond willen de organisatoren met de (hopelijk vele) belangstellenden stilstaan bij de vraag hoe wij omgaan met lijden en met het feit dat een mensleven eindig is. Hoe reageren wij daarop? En hoe gaat onze omgeving daarmee om? Valt er te ‘oefenen’ in het omgaan met lijden en eindigheid en op welke manier kan de gemeenschap van de kerk daarbij helpend zijn? Welke rituelen vanuit de gelovige traditie kunnen nog steun bieden en zijn er ook nieuwe vormen denkbaar? Of staan we in deze fase met lege handen?

Jos Hettinga, voormalig verpleeghuispastor, zal de avond inleiden. Hij zal ingaan op bovenstaande vragen. Waarom kunnen rituelen in ons leven helpend en vaak helend zijn? Kan een ritueel als bijvoorbeeld ziekenzalving helpen om ruimte te geven aan de onmacht en het verdriet, het moeten loslaten van het leven?

We hoeven niet met lege handen te staan, ook niet als de taal ons uit handen wordt geslagen, maar je hebt wel vormen nodig om hierin te ‘oefenen’. In een viertal kleine groepen kan deze thematiek verder worden uitgewerkt.

Er wordt ook stilgestaanl bij het veelal helende ritueel van ziekenzalving en ziekenzegen, dat tegenwoordig niet meer alleen in de katholieke traditie wordt gebruikt, maar ook in bepaalde vorm binnen de protestantse kerk. Hoe is dit ritueel in het verleden gehanteerd en welke zeggingskracht kan dit nu voor ons hebben? Ook eigen ervaringen met dit ritueel kunnen worden gedeeld.

In deze laatste fase kan het belangrijk zijn een afronding te maken van je leven. Is het mogelijk vrede te hebben met de manier waarop dat leven is verlopen? Het schrijven van ons levensverhaal of het maken van een levensboek kan hierbij een goede hulp zijn. In deze werkgroep bespreken hoe dit in zijn werk gaat en welke rol het levensverhaal kan spelen voor familie en naasten.

Als er (bijna) geen woorden meer zijn, lijkt een andere taal dan onze rationele taal nodig: de taal van gedichten, van beelden, van kunst & muziek, rituelen. Als woorden tekortschieten, komt de taal van het ritueel in beeld. Concrete voorbeelden van het gebruik van o.a. beeldende kunst en muziek zullen in deze werkgroep met elkaar worden uitgewisseld.

Ineke van Keulen: "Ten slotte gaan we op zoek naar nieuwe vormen en rituelen voor het omgaan met eindigheid en kwetsbaarheid. Dit doen we aan de hand van een concrete en herkenbare situatie. Wat wordt aangereikt vanuit de traditie en welke nieuwe vormen of rituelen kunnen hier bij helpen? Ook delen we met elkaar goede voorbeelden die we zelf in dergelijke situaties hebben meegemaakt."

De avond vindt plaats in de Tuindorpkerk aan de Van Riellaan, zijingang. Inloop voor koffie vanaf 19.45 uur.

Opgave is niet verplicht, wel gewenst. Dit kan bij: Tuindorpkerk: Ineke van Keulen, telefoon 2715638 of 06-1049 1820) of per e-mail: evankeulen@ziggo.nl
Pauluskerk: Jos Hettinga, telefoon 273 2721 of 06-2359 0737 of: jos-hettinga@planet.nl
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.