» AVG » AVG 
Cursus "Diaken-zijn in Utrecht' Cursus "Diaken-zijn in Utrecht'
Diaconaal werker Irene Stok van de Protestantse Gemeente Utrecht geeft dit najaar een speciale cursus voor iedereen die diaconaal werk doet. Voel jij je vanuit je geloof bewogen met mensen die moeilijk rond kunnen komen, schulden hebben of langdurig ziek zijn? Of met mensen die verslaafd of dakloos door de stad zwerven, op de vlucht zijn of op een andere manier kwetsbaar zijn? Misschien zou je best diaken willen worden om namens jouw kerk iets voor hen te betekenen. Maar hoe pak je dat aan?
 
Programma
De cursus richt zich op de Utrechtse situatie en gaat in op de volgende vragen:
Wat is diaconaat (en wat is geen diaconaat)?
Hoe help je mensen (en hoe niet)?
Waar (in de stad) is hulp te vinden?
Met wie kun je samenwerken?
Hoe werkt de kerk in Utrecht (op wijkniveau en als stedelijke Protestantse Gemeente)
Hoe blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen?
Bij wie kun je terecht met vragen?
 
Voor wie?
De cursus is heel geschikt als toerusting voor nieuwe diakenen en diakenen die al langer meelopen. En wie overweegt om diaken te worden of als vrijwilliger diaconaal werk doet, is ook hartelijk welkom. Er is voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan om te horen wat diakenen in andere wijken doen.
 
Organisatie
De cursus duurt drie avonden en wordt gegeven voor Irene Stok, ouderenconsulent van het Diaconaal Missionair Orgaan (DMO). Andere DMO-werkers en diakenen geven tijdens de cursus ook informatie.
 
Waar en hoe laat?
Deelname is gratis. Er kunnen 15 mensen meedoen aan de cursus die gehouden wordt in het Johannescentrum, Moezeldreef 400 op de dinsdagavonden 13 oktober, 3 en 17 november 2015. De avonden beginnen om 19.45 uur met koffie en thee, 20.00 uur starten we en de avonden duren tot 22.00 uur.
 
Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 7 oktober bij de bureausecretaris van het DMO Frans Rozemond, dmobestuur@protestant-utrecht.nl
 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.