» AVG » AVG 
Jeugdwerk in de Nicolaikerk Jeugdwerk in de Nicolaikerk
De 8ste in de serie over jeudgwerk binnen de Protestantse Gemeente Utrecht, gaat over de Nicolaikerk, ook wel Klaaskerk genoemd. Het jeugdwerk in die wijkgemeente is, zoals bij veel kerken in stad en land, onder te verdelen in drie groepen: crèche, kinderkerk en tieners. Ouderling jeugdwerk Mirjam van de Beld vertelt er meer over:

Dit kalenderjaar kwamen in deze serie achtereenvolgens naar voren: de Marcus-Wilhelminakerk, Nieuwe Kerk, Citypastoraat Domkerk, de Tuindorpkerk, de Jacobikerk, de protestantse wijkgemeente Zuilen (Bethelkerk en Oranjekapel) en pioniersgemeente De Haven in Kanaleneiland.

Mirjam van de Beld, ouderling jeugdwerk Nicolaïkerk

Zoals in de meeste kerken is het jeugdwerk in de Nicolaïkerk grofweg in drie ‘groepen’ te verdelen: de crèche, de kinderkerk en de tieners. De jeugd is in de Nicolaïkerk goed vertegenwoordigd. Elke zondag is er crèche en kinderkerk en één keer in de maand is er tienerdienst.

Na jaren in de kleine ruimte naast het keukentje in de kerk de crèche gehouden te hebben, kunnen we sinds ruim een jaar gebruik maken van de Tuinzaal, een mooie, grote ruimte van het Centraal Museum grenzend aan de tuin van de Nicolaïkerk. Hier kunnen de kinderen naar hartenlust spelen. Gelukkig is hier ook genoeg ruimte voor de kinderwagens waarin het grote aantal baby’s dat het afgelopen jaar geboren is lekker kan slapen tijdens de kerkdienst. Elke week passen er twee gemeenteleden op, meestal zijn dat ouders. Het aantal kinderen dat komt is wisselend, maar gemiddeld zijn er acht tot tien baby’s en peuters.

Elke week, ook in de zomervakantie is er kinderkerk voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Na het ‘Gebed bij de opening van de Schrift’ is er aandacht voor de kinderen en na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. Na het dankgebed en de voorbeden komen de kinderen terug zodat zij bij het zingen van het slotlied en de zegen weer in de kerk zijn.

Vanwege het grote aantal kinderen en de verschillen in leeftijd zijn de kinderen verdeeld in twee groepen: kinderen uit groep 1 tot 4 (ongeveer tien tot vijftien) en uit groep 5-8 (ongeveer vijf tot tien kinderen).

FOTO * Maaike, Berit, Jan Wiebe en Maartje spelen 'Who's gonna save the world tonight' in de tienerdienst in mei 2015.I
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.