» AVG » AVG 
Thema-avond over antisemitisme Thema-avond over antisemitisme
De Utrechtse Stedelijke Raad van kerken belegt op 15 september een thema-avond over antisemitisme. “Antisemitisme is welbeschouwd nooit anders geweest dan een ietwat beschaafder klinkende naam voor Jodenhaat”,  aldus de historicus Johan Huizinga.

Wat is antisemitisme eigenlijk? Begint het bij Haman (in het bijbelboek Esther) die de uitroeiing van alle Joden wil omdat hij zich in zijn eer aangetast voelt? De Romeinse keizers (in de voorchristelijke tijd) spelen nogal eens Joden uit tegen andere bevolkingsgroepen om de smeltkroes van volkeren in bedwang te houden. Dan komt het soms tot heftige reacties tegenover de Joden. Is dat antisemitisme? Maakt de evangelist Johannes er zich schuldig aan als hij zo vaak negatief spreekt over ‘de Joden’? Of Is het juist de kerk waarbinnen al heel vroeg het antisemitisme is opgekomen!? En wat is het dan? Behalve een omschrijving ligt er ook nog de vraag wat antisemitisme is in onze verhouding tot God. Stemmen we in met de verklaring van de Wereldraad van Kerken (1948) dat antisemitisme opstand tegen God is? Over deze dingen gaat het eerste deel die avond. In het tweede deel van die avond komt de vraag aan de orde wat de Bijbel er over zegt. Het derde deel van de avond is gereserveerd voor het onderling gesprek: Hoe staan wij, met name in het licht van wat de Bijbel hier over zegt, ten opzichte van het Jodendom.

De avond over antisemitisme is in de Jeruëlkapel aan de Ivoordreef 2 in Overvecht en begint om 20.00 uur. Vanaf half acht is er inloop met koffie en thee.  De avond duurt tot 22.00 uur. De Jeruëlkapel is te bereiken met bus 9 (richting Overvecht Noord) vanaf Centraal station (19.25 uur) – uitstappen halte Oranjerivierdreef (twee minuten lopen). Om 22.05 uur gaat de bus terug naar het Centraal station. Nadere informatie verschaft desgewenst C.P. Bouman, telefoon 879 5340 of 06-1261 3288.

FOTO * Zonopkomst gezien vanaf Masada, de bekende rots bij de Jordaan.
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.