» AVG » AVG 
Boekrecensie: Lastige Bijbelverhalen Boekrecensie: Lastige Bijbelverhalen
Een recensie van Arie Moolenaar in Kerk in de Stad van juni:

Hebt u ook zo’n moeite met bepaalde Bijbelverhalen? Stoort u zich er aan en slaat u bij lezing de Bijbel met een zucht dicht en denkt: Wat moet ik hier mee? Piet Schelling, emeritus-predikant, kreeg regelmatig deze verzuchting te horen. Dit heeft hem uitgedaagd om met veel mensen in gesprek te gaan en vervolgens een boekje te schrijven over lastige Bijbelverhalen. Het is immers ook voor hem zelf herkenbaar. Het is een boekje geworden om zelf of beter nog, met anderen, door te nemen.

Voor de schrijver is de bijbel een leerzaam, een troostrijk, een eerlijk, een humoristisch, een inspirerend, een kritisch, een grof, een onbegrijpelijk, een moeilijk boek. De Bijbel is volgens Schelling niet heilig. “Er staan dingen in die niet kloppen. Historisch, natuurkundig en biologisch gezien, staan er onjuistheden in." Belangrijk is dat hij opmerkt: We gaan luisterend op zoek naar de stem van God. God wil mensen ontmoeten en de weg wijzen in het vertellen van verhalen door mensen. “Jezus ontvouwt zijn leven en werk verhalenderwijs. Hij leeft in en door verhalen. Hij is zelf een verhaal, Gods verhaal."

Het tweede deel van het boekje gaat dan in op concrete Bijbelteksten. Er zijn twaalf teksten gekozen, omdat twaalf voor het geheel staat. Er zijn verrassende keuzes gemaakt, zoals die over Elisa en de 42 kinderen die door een beer worden gedood, maar ook die over Ehud die met een ossenprik zeshonderd Filistijnen doodt. “Zo bevrijdde ook hij Israël”.

Zowel verhalen uit het Oude- als uit het Nieuwe Testament komen aan bod. Het boeiende en overbekende verhaal van het offer van Abraham en zijn zoon Isaäk wordt besproken. Het is een verhaal over leven en dood en geroepen worden. Dit verhaal: “Dat stelt christenen voor de vraag of het denkbaar is dat God zijn zoon zou offeren. Om Elie Wiesel te citeren: “De kruisiging betekent voor ons Joden een stap achteruit." De leermomenten zijn dan: Welke stem horen we? Het is een oefening in zuivere verbondenheid. Geen mensen en kinderoffers: leven beschermen en bewaren. Genade gaat voor recht en liefde gaat voor angst. De toekomst overgeven, opent de toekomst. Dit verhaal confronteert ons met wie we zijn en wie we kunnen worden.

De gekozen Bijbelverhalen dagen uit zich te verdiepen in de eigen wijze van lezen, begrijpen, in gesprek gaan. Het verlangt ook naar meer, want welke verhalen zouden wij willen kiezen? Ieder hoofdstukje geeft een goede toelichting op het Bijbelgedeelte, stelt de nodige vragen en geeft aan wat de betekenis voor vandaag zou kunnen zijn.

Het is een boekje dat uitnodigt tot gesprek met elkaar, met de Bijbelteksten. De keuze van de Bijbelgedeelten is verrassend en kan helpen de Bijbel te verstaan in de tijd van toen en in de betekenis van nu. Warm aanbevolen.

Piet Schelling – Vreemd en bizar; Lastige bijbelverhalen. Boekencentrum, Zoetermeer, 2015; ISBN 978 90 239 7006 4; 112 pagina’s, prijs € 11,70.
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.