» AVG » AVG 
Joodse mystiek in de Tuindorpkerk Joodse mystiek in de Tuindorpkerk
In de dienst van 17 mei, geleid door Bas van de Berg, zal er speciale aandacht geschonken worden aan de geëxposeerde schilderijen. Voorafgaand aan de dienst is er van 9.30 tot 10.00 uur koffie en kan men de schilderijen bekijken. Na de viering en de koffie/thee is er een leerhuis van 11.30 tot 12.30 uur. Hierin zal Marcus van Loopik ingaan op de beginselen van de joodse mystiek aan de hand van zijn schilderijen. Voor het leerhuis kunnen mensen zich opgeven bij Henk Walvoort, e-mail: h.p.c.walvoort@online.nl.

Verder is het werk elke zondag na de dienst van 11.00 tot 12.30 uur te bezichtigen.

Dr. Marcus van Loopik (1950) is wetenschapper en publicist op het gebied van Jodendom. Was vanaf 1987-1992 als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam bij de VU te Amsterdam. Hij is gepromoveerd op het messiaanse perspectief in de synagogale liturgische cyclus. Hij verzorgde vele publicaties op het gebied van het jodendom.

Als medewerker is hij verbonden met Stichting Pardes (voorheen Folkertsma Stichting) in Amsterdam. Daarnaast is Marcus van Loopik werkzaam als grafisch kunstenaar.

FOTO: * Marcus van Loopik: Bina, inzicht.
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.