» AVG » AVG 
PGU begrotingen 2020 ter inzage

PGU begrotingen 2020 ter inzage

Op 2 december 2019 worden de begrotingen 2020 van de Protestantse Diaconie Utrecht (PDU) en de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) voorlopig vastgesteld.

Beide stukken liggen gedurende een week na vaststelling in 1e lezing (2 december) en verschijning op de websites van De PUP en van de PGU – dus tot en met 10 december 2019 – ter inzage op het Bureau PGU, Margaretha van Parmadreef 14, 3561 SR Utrecht (graag eerst even bellen, tel. 030-273 7540). Tevens kunnen zij digitaal worden opgevraagd met een e-mail aan bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl.

Gemeenteleden kunnen hun mening over deze stukken tot en met 14 dagen na deze publicatie schriftelijk kenbaar maken aan de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer B.A.M. Luttikhuis p/a Bureau PGU,
E: scribaak@kerkindestad.eu.
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.