» AVG » AVG 
In de schijnwerpers: In de schijnwerpers:

Kerkdiensten voor doven en slechthorenden

in de provincie Utrecht


De Interkerkelijke Commissie van het Dovenpastoraat
(IC Utrecht) draagt zorg voor het pastoraat onder doven.
Hierbij organiseert zij verscheidene kerkdiensten voor
doven en slechthorenden in de provincie Utrecht.
 

Vaste diensten

De vaste diensten zijn:

1e zondag van de maand,
dovendienst in Woerden
in de Kapel bij Careyn Weddesteyn.
De dienst begint om 11.30 uur.
Adres: Utrechtsestraatweg 50, Woerden.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken.

4e zondag van de maand
gecombineerde dienst, voor doven en horenden, in Bunnik
in de Oude Dorpskerk.
Deze dienst begint om 10.00 uur.
Adres: Kerkpad 2, Bunnik.
 

Andere diensten

Daarnaast worden er een aantal gecombineerde diensten
in de provincie Utrecht gehouden. De diensten worden
ondersteund door gebaren (door middel van een tolk) en
een beamerpresentatie.
 

Meer informatie

Voor meer informatie over de diensten en het dovenpastoraat
kunt u terecht op www.ic-utrecht.nl of bij mw. A. Beukers,
E: ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.