» AVG » AVG 
Allerheiligen - Allerzielen - Gedachtenis Allerheiligen - Allerzielen - Gedachtenis


Allerheiligenviering in de Domkerk

     om 10.30 uur - op zondag 5 november

In deze viering gedenken we de geloofsgetuigen, de heiligen
ons voorgegaan, en we noemen de namen van hen die ons
in de gemeente in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Voor elke
naam wordt een kaars ontstoken. Daarna is er voor ieder
gelegenheid naar voren te komen en een kaars te ontsteken
voor een overleden dierbare. Wie graag ook de naam genoemd
wil hebben van een overledene uit eigen kring, kan dit doorgeven
aan ds. Netty de Jong-Dorland, predikant@domkerk.nl

bron: Nieuwsbrief Citypastoraat Domkerk, 21 oktober 2017

 

Allerzielenviering in de Janskerk

     om 11.00 uur - op zondag 5 november

thema: De bruid - een nieuw Jeruzalem
m.m.v. het Janskoor

In deze viering gedenken we hen die in het afgelopen jaar uit
de kring van onze geliefden zijn weggevallen door de dood.
Het koor komt vol met gedenkkaarsjes te staan. Iedereen die
mee wil doen is van harte welkom. Meer informatie bij Harry Pals, hpals@xs4all.nl

bron: Mededelingen EUG, 22 oktober 2017

 

Gedachtenisdienst in de Nicolaïkerk

     om 10.00 uur - op zondag 5 november

Wij gedenken in deze dienst van 'Allerheiligen' in onze gemeente
de namen van hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Met
deze datum voor de gedachtenisdienst verbinden we ons met de
brede oecumene.
Voorganger: ds. Dirk Neven. Organist: Berry van Berkum,
m.m.v. de Nicolaïcantorij o.l.v.Ko Zwanenburg

bron: Nieuwsbrief Nicolaïkerk, 5 nov. 2017
 

Allerzielen (in het Frans) in de Pieterskerk

     om 16.00 uur - op zondag 5 november

Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst worden teksten en gedichten
gelezen en wordt muziek gespeeld.
Aan het einde kunnnen familie en vireden het colombarium in de
crypte bezoeken om een kaarsje aan te steken.
 

Gedachtenisdienst in de Marcuskerk

     om 10.00 uur - op zondag 5 november

m.m.v. de Marcuscantorij

In deze viering gedenken wij de overleden gemeenteleden uit
het achter ons liggende kerkelijk jaar. Zo willen wij verdriet en
gemis delen.Wij willen de overledenen bij hun naam noemen,
want door hun naam blijven ze bij ons bekend. En wij willen
voor ieder die genoemd wordt een kaars aansteken aan de
Paaskaars, de kaars die voor ons symbool staat voor hoe de
Eeuwige voor altijd bij ons aanwezig is. Hiermee willen we de
hoop levend houden en voeden, dat de dood overwonnen is
door de opstanding van Christus.

bron: Nieuwsbrief Marcuskerk, 5 nov. 2017


Gedachtenisdienst in de Wilhelminakerk

     om 10.00 uur - op zondag 5 november

m.m.v. de Marcuscantorij

Op de eerste zondag van november vieren we traditiegetrouw Gedachteniszondag: we gedenken allen die ons door de dood
ontvallen zijn en noemen de namen van de gemeenteleden die
in het afgelopen jaar gestorven zijn. Het zal een viering zijn met
een ingetogen karakter. De lezingen zijn die van Allerheiligen /
Allerzielen.

bron: nieuwsbrief 'Wij Wilhelmina', november 2017

 

terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.