» AVG » AVG 
Utrecht lezing over: Moeder Gods, Wonderdoenster. Over wonderdoende iconen. Utrecht lezing over: Moeder Gods, Wonderdoenster. Over wonderdoende iconen.
Moeder Gods, Wonderdoenster. Over wonderdoende iconen.
Lezing door drs. Desirée Krikhaar op woensdagmiddag 27 januari 2016 om 14.00 uur. 
 
Waar? In Parc Transwijk, Hof van Transwijk 16 Utrecht. 
 
De legende zegt dat de iconen van de Moeder Gods op wonderbaarlijke wijze zijn ontstaan in Jeruzalem, want daar woonde Maria. En ze veroorzaakten zelf ook vele wonderen.

Ze zijn in de christelijke wereld terecht gekomen door o.a. pelgrimages, geschenken en vooral roofbuit. Ook vertelt de legende dat ze soms uit wolken neerdaalden, op vuurzuilen gezien werden of over zee zwommen en aanspoelden. In de annalen zijn aan deze iconen onverklaarbare reddingen en genezingen door de Moeder Gods toegekend.

We kunnen in deze Lezing genieten van de afbeeldingen van de mooiste en meest beroemde iconen.Drs. Désirée Krikhaar is kunsthistorica met specialisatie Byzantijnse Kunst en Iconen en is gastconservator bij het Catharijneconvent    
 
De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Wel verwachten wij een bijdrage in de collecte van minimaal 5 euro om de kosten te dekken.
Iedereen is hartelijk welkom. De zaal is open vanaf 13.30 uur. 
 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.