» AVG » AVG 
Expositie van Harbert Booij in de Tuindorpkerk Expositie van Harbert Booij in de Tuindorpkerk
Van 29 november 2015 tot 2 februari 2016 hangt er werk van Harbert Booij (1952) in de Tuindorpkerk, Van Riellaan/Suringarlaan 1  te Utrecht. Harbert Booij is theoloog, kunstenaar en docent. De schilderijen zijn verbeeldingen van bijbelse verhalen en thema’s.

Volgens de kunstenaar zijn kunst en religie partners van elkaar wanneer ze streven naar en geloven in een andere werkelijkheid, een verdieping van de werkelijkheid, als ze met creativiteit werken aan vernieuwing van het bestaan, aan vernieuwing van individu en samenleving en als zij de fantasie en het geloof in de toekomst overeind houden.

Hoe moeten we in de kerk naar kunst kijken? De kunstenaar is  vooral erg benieuwd naar de manier waarop ze door kerkleden geïnterpreteerd wordt en in het bijzonder hoe ze ingebed wordt in de context van het geloof en van de kerkelijke gemeenschap. Hij probeert iets uit de Bijbelse traditie te versterken en te verbijzonderen, zodat het weer als iets nieuws wordt gezien.
Volgens de kunstenaar maakt verbeelding de mens bewuster van zijn werkelijkheid.  Verbeelding is de kern van leven, niet alleen van mensen die dat als kunstenaar doen. Harbert Booij:  Alle leven heeft verbeelding nodig. Laten we die dan overeind houden waar het maar kan!

De expositie wordt geopend op zondag 29 november in een dienst, geleid door Ineke van Keulen. Een half uur voorafgaand, van 09.30 – 10.00 uur, is er gelegenheid het werk te bekijken. Na de dienst, om ongeveer 11.15 uur, kan men de kunstenaar ontmoeten en hem vragen stellen. Zowel voor als na de dienst is er koffie/thee in de kerk.
Donderdag 28 januari houdt Harbert Booij een lezing in Huis in de Wijk, van 20.00 – 22.00 uur. Het thema zal zijn: De weg van waarnemen naar betekenis.

De expositie is elke zondag na de dienst te bekijken van 11.00 – 12.30 uur.
 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.