» AVG » AVG 
Vesper-intro in Domcafé. Vesper-intro in Domcafé.
Voor niet iedereen zijn de vespers in de Domkerk op woensdagavond en zondagavond om 19.00 uur goed toegankelijk. Dat heeft onder andere te maken met de bijzondere orde van dienst, de wijze van zingen en de monastieke sfeer.

Teneinde de toegankelijkheid tot de vespers in de Domkerk te vergroten, organiseert de werkgroep Getijden enkele malen per seizoen een middag waarin wij ons verdiepen in het hoe en waarom van de elementen van vesper. Op 15 juni dit jaar was de eerste verdiepingsmiddag. Voor deze middag was beperkte publiciteit, maar is door de toen aanwezigen beleefd als zinvol en inspirerend.

De werkgroep besloot dit initiatief een vervolg te geven. Zo zijn er dit seizoen drie vesper -intro’s in de Domkerk. De eerste daarvan is op 2 december. Op die middag, te beginnen om 16.45 uur, gaat het over verdieping in de cantica (liederen uit de bijbel) met in het bijzonder aandacht voor het Magnificat (lofzang van Maria).

Zuster Mirjam Hoogenbosch van Priorij Emmaüs te Maarssen gaat hierover vertellen, mede vanuit haar eigen praktijk. Vanzelfsprekend is er ook een gedeelte praktijk waarin de aanwezigen onder leiding van Domcantor Remco de Graas kunnen zingen.

Het programma voor de Vesper-Info ziet er als volgt uit: 16.45 uur ontvangst, 17.00 tot 18.15 uur inleiding van zuster Mirjam, afgewisseld met zang; 18.15 tot 18.45 uur: gezamenlijke maaltijd (met een potje om te doneren); 19.00 uur: deelname aan de vesper. Wie interesse heeft, kan een e-mail sturen naar: vespers@domkerk.nl en krijgt dan namens de werkgroep Getijden antwoord van Piet van Helden.
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.