» AVG » AVG 
Utrecht Lezing over Jodendom Utrecht Lezing over Jodendom
Joden en Jodendom: het uitverkoren volk? Dat is de titel van de Utrecht Lezing die prof.dr. Irene Zwiep op woensdagmiddag 28 oktober om 14.00 uur verzorgt in Parc Transwijk, Hof van Transwijk 16 Utrecht.
De Joden, ze staan bekend als het volk van het boek, het Hebreeuws, hun hoofdstad Jeruzalem en als uitverkoren volk. Hun geschiedenis wordt in verband gebracht met het getto, maar ook met geldzucht, zelfhaat en humor.
Hoe zijn deze ideeën ontstaan en wie konden van deze “joodse clichés” goed gebruik maken?

In deze Lezing bekijken we hoe Joden en niet-Joden met de heersende opvattingen zijn omgegaan en hoe ze de loop van de geschiedenis hebben bepaald. En vooral welke rol speelt het meest omstreden cliché: de joodse uitverkorenheid. Welke betekenis moeten we daaraan toekennen bij oordelen en vooroordelen in een geschiedenis van antisemitisme en filosemitisme (joodsgezindheid).

Prof dr. Irene Zwiep is werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en cultuur

De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Wel verwachten wij een bijdrage in de collecte van minimaal 5 euro om de kosten te dekken. Iedereen is hartelijk welkom. De zaal is open vanaf 13.30 uur.

FOTO * Menora, Joods symbool voor het licht.
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.