» AVG » AVG 
Klimaatloop in Utrecht: 24 oktober Klimaatloop in Utrecht: 24 oktober
In december wordt in Parijs de eerstvolgende internationale Klimaattop gehouden. In de aanloop hier naartoe organiseert een brede coalitie van kerken en kerkelijke organisaties in Nederland een estafettewandeling. De aftrap was op 19 september in Groningen.

Op 24 oktober  is wordt een landelijk Klimaatloop georganiseerd in de stad Utrecht. De organisatie roept Utrechtse kerken op om hiervoor reclame te maken.

De minipelgrimage trekt langs vijf kerken van verschillende kerkgenootschappen, geïnspireerd op het historische kerkenkruis. In elk kerkgebouw vindt een korte bijeenkomst plaats waarbij bekende kerkelijke figuren de Klimaatloop ondersteunen, onder wie ds. Karin van den Broeke (synodepreses Protestantse Kerk), bisschop De Korte (Rooms-Katholieke Kerk), aartsbisschop Joris Vercammen (Oud-Katholieke kerk) en vertegenwoordigers van organisaties als Cordaid en ICCO. De optocht verplaatst zich telkens onder begeleiding van enkele medewerkers van het straattheater. Meer over het programma zie: http://www.klimaatloop.nl/doe-mee/manifestatie

Onlangs hebben alle kerken in Utrecht een pakketje ontvangen met enkele posters en flyers om op te hangen/neer te leggen in het kerkgebouw. Meer flyers zijn de bestellen. Een promotiefilmpje ie te downloaden via: https://youtu.be/3caoV_jRtrQ

De organisatie vraagt Utrechtse kerken om royaal te laten zien dat kerken een gezond klimaat en een rechtvaardig klimaatbeleid van groot belang vinden. Hoe kunnen wijkgemeenten meewerken?
· Ondersteun de publiciteit hiervoor en vestig de aandacht erop in wijkkerkblad, zondagsbrief en website.
· Vestig tijdens de vieringen de aandacht op de klimaatloop en roep mensen aan deze dag deel te nemen.
· Vraag kerkleden via hun eigen e-mailnetwerk, facebookpagina of twitteraccount het bericht hierover zo breed mogelijk te verspreiden.
· Dit bericht door te geven aan de diaconieën/caritasinstellingen in uw netwerk.

De Utrechtse mini-estafette maakt deel uit van vijf weekenden waarin wordt gelopen van Noord- naar Zuid-Nederland. Daar wordt het stokje overgedragen aan groepen die uiteindelijk naar Parijs zullen lopen. In december besluiten wereldleiders in Parijs over het klimaatbeleid voor de komende decennia. Daarom trekken dit najaar over de hele wereld mensen naar Parijs om hun stem te laten horen. Ook vanuit de Nederlandse kerken klinkt de oproep om een rechtvaardig klimaatbeleid.

Wie mee wil lopen, meer wil weten, een viering wil organiseren of het event financieel wil steunen kan terecht op: www.klimaatloop.nl
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.