» AVG » AVG 
Seizoen 2015-2016 in de Marcuskerk Seizoen 2015-2016 in de Marcuskerk
Van de vele nieuwe seizoensprogramma's van de veelkleurige Protestantse Gemeente Utrecht lichten we dat van de Marcuskerk er uit:

In de Marcuskerk is de start van het seizoen op zondag 20 september. De startzondag begint met een viering om 10.00 uur, waarin ds Hans Koops voorgaat en de Marcuscantorij onder leiding van Karel Demoet meewerkt. Het orgel wordt bespeeld door Bob van der Linde. De viering en het programma na de dienst zullen in het teken staan van het jaarthema: de zeven werken van barmhartigheid.

Uitgangspunt zijn de woorden van Jezus uit Matteus 25:35- 36. Hierbij gaat het om zes vormen van zorg voor de naaste in nood: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken troosten en de gevangenen bezoeken. Ze zijn bekend geworden als de werken van barmhartigheid.

Deze werken vinden hun fundament in het Eerste Testament. In het deuterocanonieke boek Tobit wordt ook het begraven van de doden als een plicht tegenover de naaste genoemd.

Het gaat bij dit thema om de Daad bij het Woord. Wat kunnen en mogen mensen van ons verwachten? Een aantal van deze werken van barmhartigheid vinden we terug in activiteiten waar we als (plaatselijke) gemeente  bij betrokken zijn: het Knooppunt, de voedselbank, het  justitiepastoraat, Toevlucht en Villa Vrede. Maar het bezinnen op een eigentijdse invulling van de werken van barmhartigheid kan ons wellicht ook helpen bij de vraag hoe we kerk voor de buurt kunnen zijn.

Na de viering zijn er workshops waarin het jaarthema op verschillende manieren aan de orde zal komen. Zoals gebruikelijk wordt het programma afgesloten met een Agape-maaltijd: iedereen brengt wat te eten mee en zo is er voor iedereen (meer dan) genoeg.

De startzondag wordt om 17.00 uur afgesloten met een vesper.

FOTO * De zeven werken van Barmhartigheid, het bekende werk van Pieter Brueghel.
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.