» AVG » Nieuws 
Michel Badry voorganger Waalse gemeente Michel Badry voorganger Waalse gemeente
In het tweede zomernummer van Kerk in de Stad staat een kort vraaggesprek met ds Michel Badry, sinds begin dit jaar voorganger van de Waalse gemeente Utrecht. Wijkcorrespondent Groetje Hofman hoorde van dominee Badry onder meer deze uitspraak: ”De interreligieuze dialoog dient geworteld te zijn in de eigen geloofstraditie.”

Voordat hij naar Utrecht kwam, werkte dominee Badry in de Waalse gemeenten van Delft en Rotterdam. Michel is getrouwd met een Nederlandse vrouw en heeft drie kinderen, twee meisjes en een jongen.

Badry is verheugd in deze kerkelijke stad te werken. Hij hoopt vanuit de Waalse Gemeente een steentje bij te dragen aan de eenheid, samenwerking en getuigenis van de gemeenschap van kerken in Utrecht. Ook zal hij vanuit Utrecht verder de Waalse Gemeenten van Rotterdam en Delft verder ondersteunen.

Dominee Badry heeft gestudeerd op de faculteit voor protestantse theologie in Montpellier en daarna in Parijs. Hij studeerde af met scripties over het Hebreeuwse werkwoord en over: ‘La visite pastorale, de la visite à la Visitation’ (het pastorale bezoek, van bezoek tot visitatie).

Als Michel Badry enkele dingen moet onderstrepen die hij belangrijk vindt in zijn pastorale taak in de kerk dan is het wel, naast de catechese en de diensten, de oecumene en de interreligieuze dialoog. Deze verlangen van ons boven zichzelf uit te stijgen zoals in elke dialoog aangezien deze dialoog veeleisend is. Hij zegt: “Ik geloof wel in het de meerwaarde van de dialoog waarbij men over eigen grenzen durft heen te kijken, maar alleen dan als men zelf geworteld is in eigen kerkelijke of geloofstraditie.”

Michel gelooft dat in de tijd die ons is gegeven hij van harte de dialoog met ieder aangaat in dienst van Degene die ons roept en in Wiens naam wij bijeenkomen: Jezus Christus.

Zijn doel is ook om met de kinderen en jongeren van onze kerk een programma te ontwikkelen en bij de diensten en activiteiten te betrekken. Hij wil ook regelmatig een familiedienst houden.

FOTO * Michel Badry: ...”Interreligieuze dialoog dient geworteld te zijn in eigen geloofstraditie”... (foto Grietje Hofman).

 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.