» AVG » AVG 
Lezing 'Samen leven' Lezing 'Samen leven'
Van Heerikhuizen is tot zijn pensioen in 2013 veertig jaar lang als hoofddocent sociologie verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam en heeft daar als begeesterd spreker decennia lang de studenten aan hun banken gekluisterd.
Tijdens de avond gaat hij in op het actuele en veelbesproken thema van het uiteenvallen van traditionele samenlevingsverbanden en wat daarvoor in de plaats komt. Hij stelt hierin onder andere dat de zorg over het vermeende uiteenvallen van de moderne industriële samenleving is even oud als die moderne samenleving zelf. Reeds in de negentiende eeuw schreven de beoefenaars van de toen nog nieuwe sociale wetenschappen veelvuldig over het gevaar van sociale desintegratie en fragmentatie. Ook gaat hij in op het idee dat men tegenwoordig lichtere varianten van groepsvorming kan waarnemen, die wellicht zullen leiden tot nieuwe vormen van sociale cohesie.
De avond begint donderdag 26 maart om 20.00 uur in de Nicolaikerk. Iedereen van harte welkom!
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.