» AVG » AVG 
Stichtingen zoeken drie-in-een secretaris Stichtingen zoeken drie-in-een secretaris
Nog altijd zoekt het bestuur van deze drie stichtingen naar mogelijkheden om deze diaconale oorsprong in de praktijk te brengen. Maar anno 2015 vraagt het besturen van diaconale woningen ook enig zicht op goed onderhoud, op toepassing van de sociale woningwet, op bouw- en monumentenregels etcetera. Gelukkig is daar een deskundig bestuur voor waarin verschillende kwaliteiten bij elkaar komen. Eén bestuur dat drie stichtingen beheert. De stichtingen worden voor de financiële - en huuradministratie al vele jaren op deskundige wijze ondersteund door het bureau van de Protestantse Gemeente Utrecht.

Sinds kort is er één functie vacant: de rol van secretaris. Wie interesse heeft om het ‘bestuur van de hofjes’ te komen versterken en wie het leuk lijkt om te helpen deze historische stichtingen ook een toekomst te geven, kan contact opnemen met voorzitter Arie Noordermeer: 06-1292 9894 of  per e-mail: info@arienoordermeer.nl. De geschatte tijdsbesteding is circa twee dagen per maand.
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.