» AVG » AVG 
Eerste initiatievencafé PGU was een succes Eerste initiatievencafé PGU was een succes

Inspirerend, bemoedigend


Leuk om te zien hoeveel enthousiasme er was om mee te
denken over de toekomst van de Wilhelminakerk. Tijdens
het Initiatievencafé op vrijdag 15 maart in het Domcafé van
de Domkerk dachten zo’n 25 mensen met ons mee.

Er waren mensen van binnen en buiten de Protestantse
Gemeente Utrecht (PGU), een aantal buurtgenoten en
zelfstandig ondernemers. Ook leuk om te zien dat er een
aantal gemeenteleden van de Wilhelminakerk was. Een
groepje mensen heeft toegezegd concreet verder te willen
meedenken, zo ook een jonge architect.
Heel inspirerend en bemoedigend!


bron: Wij Wilhelmina, maandblad van de Wilhelminakerkgemeente, april 2019
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.