» Diaconie » Actueel 
Diaconie EUG: Bloemengroet Kamp Zeist Diaconie EUG: Bloemengroet Kamp Zeist

zondag 4 maart


Op zondag 4 maart verzorgt de EUG de bloemengroet op Kamp Zeist.
Samen met 35 kerken/groeperingen worden wekelijks bloemen gebracht
aan de inwoners van het Detentiecentrum.

De inrichting wordt momenteel bevolkt door circa 100 enerzijds ingesloten
'vreemdelingen' die hun straf hebben uitgezeten en nu worden uitgezet,
en anderzijds door mensen die zonder strafblad ingesloten zijn. De laatste
groep bestaat uit uitgeprocedeerde vreemdelingen en mensen die  hier
illegaal verblijven en Nederland moeten verlaten, maar dat niet willen of
kunnen (bijvoorbeeld omdat hun land van herkomst ze niet wil
terugnemen).

Voor beide groepen is het van belang dat wij als kerken hen willen laten
weten dat wij ze niet vergeten. Wat de tweede groep betreft willen we
dat de kerken/gemeenten die deze bloemengroet sturen zich intern bewust
worden van het probleem dat er in Nederland mensen zonder strafblad in
de cel zitten en wat dat betekent. Twee keer per jaar levert de EUG vanuit
de eigen Diaconie Commissie hun bijdrage.
 
bron: EUG Mededelingen, 25 februari 2018
 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.