» AVG » AVG 
Cursus diaconaat en caritas Cursus diaconaat en caritas
Wie meer wil weten over diaconaat (of caritas zoals het in de Rooms-katholieke Kerk genoemd wordt) kan in mei een cursus volgen van twee avonden.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die graag meer praktische invulling aan hun geloof willen geven, voor mensen die overwegen om binnen of buiten de kerk actief te worden in het diaconale werk en graag willen weten wat er mogelijk is. Ook  mensen die diaken zijn of overwegen dat te worden, zijn van harte welkom.  
 
De cursus gaat o.a. over  wat diaconaat is en wat je zelf kunt doen. Tijdens de cursus is er ruimte om mensen uit andere wijkgemeenten en kerken te ontmoeten en te horen wat daar gebeurt in het diaconaat. Zo kunnen er ideeën uitgewisseld worden.
 
Er kunnen maximaal 15 mensen meedoen aan de cursus en deze is voor hen kosteloos.

De cursus wordt gehouden in het Johannescentrum, Moezeldreef 400, op de dinsdagavonden 10 mei en 24 mei 2016. De avonden beginnen om 19.45 uur met koffie en thee, starten om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur.
 
De cursus wordt gegeven door Irene Stok, diaconaal (ouderen) consulent van de Protestantse Diaconie Utrecht.
 
Opgeven kan tot 1 mei via i.stok@protestant-utrecht.nl of 030- 2737540. 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.