» AVG » AVG 
Lezing in Transwijk op 24 februari om 14.00 uur Lezing in Transwijk op 24 februari om 14.00 uur
Hoewel de wereld van de islam sinds meer dan 1400 jaar de naaste buur van het christelijke Europa is geweest, hebben we juist de laatste jaren veel met negatieve zaken te maken zoals aanslagen, integratieprolemen en woede over cartoons. Om iets van de hedendaagse situatie te kunnen begrijpen zullen in deze lezing diverse aspecten van de islam worden onderzocht zoals:
De verschillende islamitische stromingen
De vormen van staatsinrichting waaronder de invloed van de Stam en het Kalifaat, de Ayatollah en de Sharia
Mensenrechten en vrijheid van godsdienst
Moslimfundamentalisme en terrorisme
De verhouding Islam en democratie in Europa
 
Dr. Herman Obdeijn is gepensioneerd universitair hoofddocent Noord-Afrikaanse geschiedenis. Hij werkte 12 jaar als ontwikkelingswerker en was diplomaat in Tunesië en Marokko.
De toegang en de koffie en thee zijn gratis Wel verwachten wij een bijdrage in de collecte van minimaal 5 euro om de kosten te dekken. Iedereen is hartelijk welkom. De Zaal is open vanaf 13.30 uur       
 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.