» AVG » AVG 
Vesper in Tuindorpkerk op 14 februari om 17.00 uur Vesper in Tuindorpkerk op 14 februari om 17.00 uur
Medewerking wordt verleend door organist David Jansen en mezzo-sopraan Maria den Hertog. De dienst die om 17.00 uur begint, wordt geopend met het lied 'Verleih uns Frieden gnädiglich'. In de verdere opbouw van de vesper is ook de gemeente voluit betrokken. Bij voorbeeld in de psalm van de zondag die de naam Invocabit draagt, ontleend aan Psalm 91:15 – roep je mij aan, Ik geef antwoord,  De lezing is Romeinen 10:8-13 als reflectie op de Evangelielezing van deze zondag: de verzoeking in de woestijn. 'Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van elk woord dat klinkt uit de mond van God'. Na de lezing zingen soliste en cantorij twee 'Geistliche Lieder': (vertaald) 'Laat mij, o Heer, hulp vinden' en 'Verhoor het gebed van uw kind'.

De vertaling van de Duitse liederen is in  de liturgie van de avond opgenomen, zodat niemand zich buitengesloten hoeft te voelen. U bent op 14 februari 17.00 uur hartelijk welkom om deze vesper met veel mooie muziek mee te beleven!
 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.