» AVG » AVG 
Voordracht over de “Visioenen van Jheronimus Bosch” in Tuinzaal van het Centraal Museum Voordracht over de “Visioenen van Jheronimus Bosch” in Tuinzaal van het Centraal Museum
Voordracht over de “Visioenen van Jheronimus Bosch”.

Op dinsdag 9 februari verzorgt Kees van Veelen een voordracht over Jeroen Bosch. Aanleiding is de grootste tentoonstelling ooit gehouden over Bosch, in  het Noord-Brabants Museum, van 13 februari  t.m. 8 mei a.s. en die de titel draagt “Visioenen van een Genie”.De voordracht wordt gehouden op 9 februari in de Tuinzaal van het Centraal Museum van 20.00 tot 22.00 uur. De zaal opent om 19.30 uur. Introducees zijn hartelijk welkom.

Jeroen Bosch is wereldberoemd en misschien wel de grootste schilder uit onze Middeleeuwen. Hij kon zich meten met alle grote Europese vakgenoten van zijn tijd.  Met zijn werk wilde hij de aandacht vestigen op de beloften van God en de overwinnende kruisdood van Christus enerzijds en het vaak zondig handelen van mensen op aarde anderzijds. Bosch heeft vooral visioenen geschilderd; met onvoorstelbaar bizarre beelden. Alle experts, vroeger en nu, zijn het erover eens dat de schilderijen van Bosch als geen andere inzicht geven in de angsten en het geloof van de late middeleeuwen. Jeroen Bosch was en is nog vaak slecht begrepen, maar zijn boodschap is duidelijk: Als wij niet verdoemd willen worden, moeten wij het goede nastreven en het kwade nalaten.

De voordracht is gebaseerd op schilderijen die ook in Den Bosch te zien zijn.Spreker, emeritus hoogleraar  Neurochirurgie van het UMCU, heeft in 1967 in het kader van zijn medische studie kennis gemaakt met het werk van Jeroen Bosch en heeft er voordrachten over  gehouden voor verschillende toehoorders en gezelschappen. 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.