» Actueel » NIEUWS 

do 22 februari 2018

Afscheid nemen van huidige classis Utrecht

Locatie: 
 Domkerk, ingang Domplein (Binnenstad)
Tijdstip: 
 20.00 uur

Provincie Utrecht: van zes classes naar één


De regionale vergadering van onze kerk, waarin de gemeentes
uit de regio elkaar ontmoeten, be-moedigen en met elkaar
overleggen, zal in het kader van Kerk 2025 een ingrijpende
verandering ondergaan.

De 74 classes zullen terug gebracht worden tot 11. De zes
classes in Utrecht zullen per 1 mei a.s. één classis vormen
die de hele provincie beslaat. Zo voorkomen we dat we te
veel mensen belasten met vergaderen en maken we zo goed
mogelijk gebruik van de inzet en kwaliteiten van elkaar.

Tegelijk zullen de gemeenten in kleinere verbanden meer gaan
overleggen en samenwerken in 'ringen'. Hierin zal de nieuwe
bisschoppelijke figuur van de ‘classis-predikant’ een belangrijke
rol krijgen om de ontmoeting en samenwerking met het bestuur
van de nieuwe classis vorm te geven.
 

Oude wortels, nieuwe vormen

Van harte bent u uitgenodigt voor de vergadering van de classis
Utrecht. Een bijzondere bijeenkomst, omdat het de laatste zal zijn
van de huidige classis Utrecht.

We zijn blij dat ds. Gertine Blom ons zal verhalen over de bijzondere
ontwikkelingen van Kerk op Zuilen. Een prachtig voorbeeld van
vernieuwing waarbij de oude wortels van de kerk in de buurt worden
vertaald in nieuwe vormen van Kerk & Klooster.

We sluiten het eeuwenlange bestaan van onze classis af met een
liturgisch moment en een gezellig samenzijn met ontmoeting en een
glaasje. U bent van harte welkom.
 

Opgeven gewenst

Bent u van plan te komen, wilt dit dan doorgeven aan ds. Martin Snaterse,
scriba van de classis Utrecht, m.visserslofstra@lijbrandt.nl

 
bron: Van week tot week, zondagsbrief van de Protestantse Gemeente Houten, 18 februari 2018

terug
 


Nieuws

In verband met het corona-virus zijn alle kerkdiensten afgelast.