» Actueel » Nieuws 
Citypastoraat Domkerk 45 jaar Citypastoraat Domkerk 45 jaar
Met Pinksteren 1970 werd met de start van het Citypastoraat Domkerk, een droom van ds Van der Werf, gerealiseerd. Een droom van een kerk in de city. Dat wil zeggen een kerk in het kloppende hart van de oude stad, centrum van het zaken leven, van de politiek, van commercie, uitgaan en culturele activiteiten. Zijn doel was om de Domkerk in het hart van de stad uit te laten groeien tot het energiecentrum voor kerkelijke presentie in de city en heel de stad.

Inmiddels leven we vijfenveertig jaar verder en constateren we dat het Citypastoraat Domkerk nog steeds springlevend is en de Domkerk een duidelijke kerkelijke presentie in Utrecht is. Elke zondag is er een hoogliturgische dienst van Schrift en Tafel, elke zaterdagmiddag is er een concert en elke dag is de kerk geopend voor bewoners van de stad, passanten en toeristen en wie elders woont maar in Utrecht werkt. Vorig jaar bezochten meer dan 300.000 bezoekers de Domkerk en zij namen deel aan rondleidingen, dronken een kopje koffie in het DomCafe, kochten een cadeautje in de DomShop, bezochten het ochtend- of middaggebed, of werden even stil in de Gedachteniskapel. Bovendien werd in 2014 op de derde zaterdagavond van de maand de Night of Light geïntroduceerd.

In de Pinksterdienst op 24 mei staan we hier als gemeente van het Citypastoraat bij stil. Veel mensen uit stad en land hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het Citypastoraat zoals dat nu is. Zij zijn extra welkom! Na de dienst van Schrift en Tafel die om 10.30 uur begint, start om 12.30 uur een feestelijke Pinksterlunch waarbij ook iedereen hartelijk welkom is.
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.