» Actueel » Nieuws 
Christelijke meditatiegroep in Nicolaïkerk Christelijke meditatiegroep in Nicolaïkerk

Utrechtse christelijke-meditatiegroep van start
in Huis voor de Ziel in Nicolaikerk


Stilte als bron


Mediteren kennen we vooral van oosterse religies, maar
minder bekend is dat ook het christendom van oudsher
een rijke traditie heeft in mediteren, in vele uitingsvormen.

In het nieuwe Huis voor de Ziel in de Nicolaikerk start woensdag
29 mei om 18.30 uur een christelijke-meditatiegroep met de focus
op stilte. De groep komt elke twee weken bij elkaar en trapt af
met een vierdelige introductiecursus.
 

Pioniersplek i.o.

De nieuwe Utrechtse meditatiegroep richt zich op iedereen die op
een of andere manier geboeid is door het goddelijk mysterie. Wij
gaan uit van (christelijke) noties als gelijkwaardigheid, verzoening,
heelheid, vrijheid, niet oordelen, rechtvaardigheid en kwetsbaarheid.
Christen zijn is dus niet noodzakelijk voor deelname.

De meditatiegroep in Utrecht is eerder gestart met individuele
deelnemers en wordt nu voorgezet onder de paraplu van de World
Community for Christian Meditation (WCCM) in Nederland en de
pioniersplek het Huis voor de Ziel.

Wijkgemeente Marcus-Nicolai is aangewezen door de Protestantse
Gemeente Utrecht (PGU) als locatie voor deze pioniersplek die
nog in oprichting is. Hier worden activiteiten ontwikkeld die ook
niet-kerkelijken bij de kerk betrekken. Vandaar dat de christelijke-
meditatiegroep plaatsvindt in de Nicolaikerk.
 

Rijkdom van stilte

Een van de inspiratiebronnen van de groep is de Benedictijner
monnik John Main (1926-1982). Voortbouwend op Mains gedachte-
goed is in 1991 de WCCM opgericht, een gemeenschap die inmiddels
in meer dan honderd landen meditatiegroepen heeft, waarvan er ruim
twintig in Nederland te vinden zijn.

Bij de meditaties in Utrecht ligt – net als bij Main - de focus op de
rijkdom van stilte en het gebruik van slechts één gebedswoord
tijdens de meditatie zoals ‘maranatha (‘kom, Heer Jezus, kom’)’
of ‘amen’ (‘het zij zo’). De woestijnmonniken spraken al in de vierde
eeuw in de oude vaderspreuken over de meerwaarde van stilte. Als
vader Pambo wordt gevraagd naar een stichtend woord, antwoordt
hij: ‘Als hij niet gesticht wordt door mijn stilzwijgen, zal hij ook niet
door mijn woord gesticht worden’.

Stilte wordt vaak als ongemakkelijk ervaren, maar jezelf en de
ander het beleven van stilte gunnen, het meer toelaten van God,
kan juist leiden tot nieuwe inzichten en een meer geheeld leven.
Stilte reikt voorbij woorden, voorbij kerkmuurtjes en leidt tot een
spiritualiteit die religies overstijgt en zo bijdraagt tot meer eenheid,
vrijheid en vrede.
 

Eenvoudig programma

De meditaties zijn elke twee weken op woensdagavond in de
Nicolaikerk en starten om 18.30 uur. De eerste vier avonden
beginnen met een introductie in christelijke meditatie door
WCCM. Deze avonden zijn op woensdag 29 mei, 12 en 26 juni
en 10 juli. Hierin kunnen belangstellenden kennismaken met
deze meditatievorm en ontdekken of het iets voor hen is.
Er is uitleg over wat mediteren is, hoe het werkt, de achter-
grond en de context. Na de introductie volgt een meditatie
van 25 minuten. De avond eindigt met een korte uitwisseling
waarin ruimte is voor vragen. We eindigen uiterlijk om 20 uur.

Na de zomerstop krijgen de meditaties hun gebruikelijke lengte
van maximaal een uur. Deze duren van 18.30 - 19.30 uur en
bestaan uit een eenvoudig programma van muziek, tekst,
gebed, 25 minuten meditatie, kort moment om vragen te stellen
en ervaringen uit te wisselen, en een afsluiting.

De meditatieleiders zijn afwisselend Sicco Claus (voorzitter
WCCM Nederland), Saskia Sulenta, Pauline Weseman en de
predikanten Dirk Neven en Hans Koops van de PGU Marcus-
Nicolai Gemeente / Huis voor de Ziel.
 

Praktische gegevens

De meditaties hebben plaats in de Kruiskapel in de Nicolaikerk,
Nicolaaskerkhof 8 in Utrecht, te bereiken via de kosteringang,
aan de linkerkant van de kerk (aan de kant van het Centraal
Museum). Ze starten stipt om 18.30 uur. Gelieve daarom vóór
18.30 uur aanwezig te zijn. De deur is vanaf 18.15 uur open.
Trek bij koel weer iets warms aan.
 

Graag vooraf opgeven

Deelname is gratis. Wel graag vooraf opgeven. Dit kan bij Dirk Neven,
predikant PGU Marcus-Nicolai Gemeente / Huis voor de Ziel
E: ds.d.neven.pkn@hotmail.com 
Pauline Weseman, E: p.weseman@ziggo.nl
Saskia Sulenta, E: saskiasulenta@hotmail.com
Bij hen kunt u ook terecht voor meer informatie.
 

bron: e-mail d.d. 21 mei 2019

terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.