» AVG » AVG 
Chanoekaviering op 6 december in Utrecht Chanoekaviering op 6 december in Utrecht
Voor de vijde keer op rij wordt in Utrecht het Chanoeka-feest gevioerd. Dit Joodse 'feest van het licht' heeft plaats op zondag 6 december op het plein achter het oude stadhuis en begint om 17.00 uur.

Burgemeester Jan van Zanen en opperrabbijn Binyomin Jacobs zullen een korte toespraak houden. Op het podium staat weer een grote achtarmige Chanoekakandelaar. Op een bepaald moment zal daarvan het eerste licht worden ontstoken, omdat de viering in Utrecht aan de vooravond van de eerste dag van het acht dagen durende feest valt. De viering begint om 17.00 uur en duurt een klein uur.

Er zijn diverse traditionele Joodse hapjes te koop. Alle inwoners van Utrecht en omstreken zijn van harte welkom, aangezien - aldus de Utrechtse rabbijn Aryeh Heintz, die de bijeenkomst zal openen - de Chanoekalichten een symbool vormen van religieuze vrijheid voor alle volkeren.

Achtergrond van het Chanoekafeest is de bevrijding van Jeruzalem van jarenlange Syrische overheersing en de herinwijding van de Tempel door de Makkabeeën in het jaar 164 voor onze jaartelling. Niet alleen de overwinning van een klein Joods leger op een overmachtige vijand was in die tijd een wonder. Ook het feit dat slechts een enkel kannetje olie (normaal gesproken genoeg om een kandelaar een dag te laten branden) het nu acht dagen uithield, werd algemeen als een wonder beschouwd.
 
Huiselijk
Chanoeka is vooral een huiselijk feest, met zang bij het aansteken van de kaarsen, en met spelletjes en toneelstukjes over de Makkabeeën. In elk Joods gezin wordt tijdens het acht dagen durende feest elke dag op de achtarmige Chanoekakandelaar een lichtje aangestoken. Op de vooravond van de eerste dag begint men overal ter wereld met het eerste lichtje en elke volgende avond komt er een lichtje bij.
Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is er tijdens het Chanoekafeest in steeds meer plaatsen van de wereld een openbare viering, vaak in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de plaatselijke of nationale overheid. Jaarlijks zijn presidenten, premiers en burgemeesters daarbij betrokken en steken zij een van de acht Chanoekalichten aan. In Nederland gebeurt dit al ruim twintig jaar in o.a. Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Amersfoort, Arnhem, Groningen en Maastricht. Meer weten? Kijk op de website www.chanoeka.info

FOTO * Chanoekaviering in Utrecht vorig jaar (foto John Haakmat).
 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.