» Actueel » Agenda 

di 15 januari 2019

Blossom030: lezing

Locatie: 
 Grave van Solmsstraat 4 (Tuinwijk) - te gast bij woongroep Ki Tov
Tijdstip: 
 19.45  - 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Prijs: 
 deelname gratis / voor dranken vragen we een kleine vergoeding, dus neem wat kleingeld mee

Lezing

Ongeneeslijk Religieus


Gastspreker:  Gerko Tempelman, religiefilosoof

Half november 2018 verscheen Gerko's boek Ongeneeslijk Religieus.
Men zou dit boek het eerste 'radicale-theologieboek' in het Nederlands
taalgebied kunnen noemen.

In het boek vertelt Gerko met zijn eigen geloofsdeconstructie als kapstok
over 'God na de dood van God', een onderwerp wat ook de boventoon
voert in de Radicale Theologie van o.m. Peter Rollins, John Caputo en
Thomas Altizer.
 

Programma 

(globale tijdsinschatting)

19.30 - Inloop
19.45 - Lezing Ongeneeslijk Religieus
20.30 - Interactie: Q&A
22.00 - Uiterlijk einde programma

Het boek Ongeneeslijk Religieus is deze avond ook aan te schaffen
(zowel met PIN als contant, à €17,99).
 

Aanmelden

Om de opkomst een beetje te kunnen inschatten (i.v.m. ruimte en
consumpties) weten we graag hoe veel mensen we kunnen verwachten.
Overweeg je dus serieus om te komen, dan waarderen we het zeer als
je via Facebook, of als je daar niet actief bent via dit formulier aan wilt
geven of je komt.
 

Initiatiefnemers

Deze lezing is een initiatief van Blossom030 en De Leven Utrecht.
 

Blossom030

Blossom030 is een netunity* van mensen die zich richt op zingeving
door ontmoeting rondom maatschappelijke en levensbeschouwelijke
thema’s op initiatief van kunstenaars, ondernemers, filosofen, theologen
en coaches; kortom van allerlei maatschappelijk geëngageerde mensen.
(* Netunity is een combinatie van netwerk en community.)
 

De Leven Utrecht

De Leven is een initiatief van een groep twintigers en dertigers in Utrecht.
De keus aan kerken is hier – midden op de Bible Belt – legio. Maar waar
komen we nog in aanraking met moslims, atheïsten, agnosten, ietsisten,
randkerkelijken, én staat het gesprek over God op de agenda?
Dit initiatief, Powered by Remonstranten, pleit voor een vrij en verdraag-
zaam christendom: daar waar geen taboes zijn. Alles mag gezegd worden.
Met respect voor elkaar en elkaars mening. Wij ontmoeten elkaar op
verschillende locaties door Utrecht en worden daar getriggerd om diverse,
vaak christelijke thema’s te doordenken en te bespreken. Altijd onder het
genot van een drankje!

terug