» Kerken » NIEUWS 

wo 29 maart 2017

Bethelkerk: Luther

Locatie: 
 Burg. Norbruislaan 1 (Zuilen)
Tijdstip: 
 20.00 uur

Mogen zijn zoals je bent. Leven uit genade als levenskunst

Thema-avond over Maarten Luther

Deze avond gaat over Maarten Luther als speelman, huisman en pastor. Luther was geleerde, Bijbelvertaler en een strijdvaardig theoloog. Hij verdedigde zijn nieuwe inzichten moedig, en ging daarbij niet opzij voor paus of keizer. Maar hij had ook een ‘gewone’ kant.

In huis aan tafel werd heel wat afgepraat met de vele gasten die in zijn huis werden ontvangen. En hij schreef heel persoonlijke brieven aan vrienden die om raad vroegen.

In dit gedenkjaar van de Reformatie zullen we ons een avond bezig houden met deze kant van Luther. We lezen een brief aan een van zijn vrienden en een paar fragmenten van gesprekken aan tafel, die gasten hebben opgetekend.

Wij, die ons genoodzaakt zien ons te etaleren en te profileren, ontdekken dan wellicht hoe verrassend bevrijdend de ontdekking van Luther was: mogen zijn zoals je bent. Kern van de Bijbelse boodschap. Door bij Luther te rade te gaan, kunnen we, wie weet, die kunst aanleren.

Geleid door Auli en Gerard van ’t Spijker.

Lees ook www.bethelkerkutrecht.nl
 

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.