» Actueel » Nieuws 
Aswoensdag als begin van de 40dagentijd Aswoensdag als begin van de 40dagentijd

Domkerk, Janskerk, Johannes-Bernarduskerk

 

Askruisje ontvangen

Op Aswoensdag (14 februari) kan men het askruisje ontvangen in de
Domkerk, de Janskerk of de Johannes-Bernarduskerk (oecumenisch):

- De vesper in de Domkerk begint om 19.00 uur.
- De viering van de EUG in de Janskerk begint om 19.30 uur.
- De oecumenische gebedsdienst in de Johannes-Bernarduskerk begint om 19.00 (repetitie vanaf 18.15 uur).

Meer informatie op de websites van de Domkerk, van de EUG
en van de St. Martinus parochie.
 

Wijziging locatie oecumenische viering in Utrecht-Zuid

De oecumenische viering in Utrecht-Zuid zal in tegenstelling tot
eerdere berichten niet in de Gertrudiskerk, maar in de Johannes-
Bernarduskerk plaatsvinden (Oranje Nassaulaan 2, Hoograven).

Voorgangers zijn pastor Hans Harmsen en Henk Oostendorp.
Met medewerking van een gelegenheidskoor. Iedereen die mee
wil zingen is vanaf 18.15 uur (begin repetitie) van harte welkom.

Gedurende de Veertigdagentijd is er vervolgens elke woensdag-
avond om 19.00 uur een oecumenische vesper in de Johannes-
Bernarduskerk.

bronnen: Nieuwsbrief Marcus-Nicolaï-gemeente, 11 feb. 2018,
stmartinusutrecht.nl
 

Ruimte scheppen

Aswoensdag is het begin van de 40 dagentijd die loopt
tot Pasen. In de vieringen van Aswoensdag ligt het
hoofdaccent op inkeer en concentratie op de eigenlijke
dingen. Het vasten, dat op verschillende wijze vorm kan
krijgen, schept daar ruimte voor.

As van palmtakjes

De as van Aswoensdag legt de verbinding met de palm-
takjes van Palmzondag 2017, die tijdens de viering
verbrand worden tot as. Wie wil, wordt tijdens de viering
getekend met het kruis.

Het askruisje herinnert enerzijds aan de vergankelijkheid
van ons bestaan. Anderzijds zegt het ons dat wij vanuit
die vergankelijkheid geroepen worden tot opstandings-
leven met Christus.
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.